Stypendium przyznane

laureaci 17 edycji

Tegorocznymi laureatami przyznawanych od 17 lat stypendiów Funduszu im. Stanisława i Marii Neumannów, zostali: uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Oświęcimiu Agnieszka Mamrocha oraz uczeń Technikum Nr 1 w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Kamil Krupnik

W opinii Kapituły Funduszu to obiecujące, zdolne i zmotywowane do działania osoby. Cechuje je obowiązkowość, pracowitość i samodzielność, co pozwala im z sukcesami poszerzać swoją wiedzę i umiejętności oraz realizować wyznaczone cele. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że potrafią łączyć naukę w szkole ze społeczną aktywnością i wolontariackim wspieraniem lokalnych inicjatyw.

Życząc dalszych sukcesów serdecznie gratulujemy!

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XVIII edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki