Aktualności

Uchodźcy

W poszukiwaniu azylu w Europie

Bad Liebenzell - seminarium

Tym, jakże aktualnym i ważnym problemem, będą zajmować się uczestnicy rozpoczętego właśnie w Bad Liebenzell seminarium, organizowanego przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu w kooperacji z Międzynarodowym Forum Burg Liebenzell. W projekcie uczestniczy dwudziestoosobowa grupa młodzieży polskiej i niemieckiej, głównie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Kętach i Sławkowie oraz Herrenberg i Weil der Stadt.

Podczas tygodniowego spotkania uczestnicy będą rozważać, co skłania ludzi do opuszczenia swojej ojczyzny, gdzie próbują szukać pomocy, jak są przyjmowani i jakie mają szanse na przyszłość. Motywem przewodnim projektu jest obecna ogólnoeuropejska dyskusja na temat sytuacji uchodźców, uczestnicy skonfrontowani zostaną także z losem wypędzonych po II wojnie światowej. Spotkają się z Peterem Witte – zmuszonym do opuszczenia swojego domu w roku 1945 oraz z emigrantami z Afganistanu i Syrii, którym udało się rozpocząć w Niemczech nowe, bezpieczne życie. Będą mieli również możliwość porozmawiania z osobami zaangażowanymi w pomoc uchodźcom, m.in. w Centrum dla azylantów w Tybindze oraz z lekarką pracującą w obozie dla uchodźców. Z zebranych informacji, wywiadów, dyskusji powstanie audycja radiowa, w której zaprezentowane zostaną różne oblicza uchodźctwa: z perspektywy emigrantów, polityków oraz mieszkańców krajów Unii Europejskiej, głównie Polski i Niemiec.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XVIII edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki