Aktualności

Pokaz filmu

W. Kości „Mój przyjaciel wróg”

„Mój przyjaciel wróg”

O kształtowaniu pamięci o tragicznych wydarzeniach przeszłości oraz pamięci bez nienawiści rozmawialiśmy 7 kwietnia w MDSM podczas spotkania międzygeneracyjnego wokół filmu Wandy Kości „Mój przyjaciel wróg”. Film ten dokumentuje wyjazd Polaków, którzy przeżyli Rzeź Wołyńską, na tereny Wołynia w poszukiwaniu rodzin Ukraińców, którzy ich ratowali.

Zaproszeni goście z Klubu „Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, uzupełnili film swoimi wspomnieniami o tragedii wołyńskiej oraz podzielili się refleksjami, dotyczącymi tej trudnej pamięci i współczesnych relacji polsko-ukraińskich. Młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu z zainteresowaniem wysłuchała komentarzy i przedstawiła swoje przemyślenia o filmie. Podczas dyskusji wielokrotnie została podkreślona potrzeba otwartej dyskusji o tych wydarzeniach w gronie polsko-ukraińskim oraz zapobieganie wykorzystywania tematu Wołynia do celów politycznych. Dyskusję moderowały dr Alicja Bartuś oraz Nataliia Tkachenko.

Fot. Archiwum MDSM, A. Kasperek

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XVIII edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Rusza nabór wniosków do 19.edycji