Aktualności

Młodzi liderzy

na seminarium RYLA
RYLA

Obecnie dużo się mówi o tym, co nas w Europie dzieli. Uczestniczki i uczestnicy seminarium RYLA (Rotary Youth Leadership Award – pol. Nagroda Rotary dla liderów młodzieżowych) pt. „Stawiać molo – budować mosty” spotkali się 10-14 maja we Frankfurcie nad Odrą, by podyskutować o tym, co jednak nas w Europie łączy i jak powinna się rozwijać wspólnota europejska w obliczu obecnych wyzwań.

Seminarium RYLA, jak i projekt Europejskiego Parlamentu Młodzieżowego Krajów Sąsiadujących (Polska-Niemcy-Francja), został zapoczątkowane przez wieloletniego przyjaciela i członka Rady Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży dr. Richarda Pyritza. Niestety, 12 maja z Lubeki przyszła smutna wiadomość o jego śmierci. Dr Richard Pyritz, który nie tylko zainicjował te projekty, lecz całym sercem angażował się w ich realizację, pozostaje nieodłączną częścią projektu RYLA oraz Honorowym Prezydentem Europejskiego Parlamentu Młodzieżowego Krajów Sąsiadujących.

Na tę edycję projektu przyjechali młodzi liderzy z Niemiec, Polski, Ukrainy i Francji. Nie tak łatwo było w pierwszym dniu pracy zapamiętać wszystkie imiona, ale daliśmy radę, przy okazji świetnie się bawiąc. Dowiedzieliśmy się też, że tylko dwie osoby na projekcie nie lubią czekolady oraz że większość uczestników mówi w co najmniej trzech językach.

W drugim dniu trzeba było zabrać się do pracy bardziej poważnej. Dzień zaczęliśmy od przejścia ulicami Frankfurtu nad Odrą w kierunku Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, gdzie spotkał się z nami jego Prezydent prof. dr Alexander Wöll, który przedstawił kierunki działania Viadriny w wymiarze interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym.

W kolejnych punktach programu nawiązaliśmy tematycznie do historii powojennej podczas oprowadzania po mieście, które przygotowali dla nas dr Mark Keck-Szajbel wspólnie z dr. Frankiem Grelką z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce oraz wykładu o zarządzaniu przedsiębiorstwami komunistycznymi w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech w latach 1945-1970, który wygłosił prof. Philip Scranton z Rutgers University. Na koniec dnia uczestniczki i uczestnicy przedstawili kraje i miasta, z których pochodzą – od francuskiej Nicei do ukraińskiego Dniepra.

W kolejnym dniu projektu przeszliśmy do tematyki Europy i wspólnoty europejskiej, omawiając konflikt na Ukrainie Wschodniej z Prezydentem Viadriny dr. Alexandrem Wöllem oraz emerytowanym Generałem brygady Bundeswehru, byłym pracownikiem Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO dr. Klausem Wittmannem. Podczas żywej dyskusji uczestnicy stawiali dużo pytań, dotyczących nie tylko samego konfliktu i reakcji państw europejskich, ale też możliwych rozwiązań i sposobów jego deeskalacji.

Chociaż konflikt na Ukrainie jest wciąż jednym z najbardziej aktualnych wyzwań polityki europejskiej, wiedza o nim wśród młodzieży spoza Ukrainy jest znikoma. Dlatego w programie projektu znaleźliśmy też czas na obejrzenie filmu Andrieja Loznitsy „Maidan”, po którym ukraińscy uczestniczki i uczestnicy mogli odpowiedzieć na pytania i naświetlić przyczyny i skutki Rewolucji Godności w ukraińskim społeczeństwie.

W dalszym ciągu programu, podczas warsztatów tematycznych, mieliśmy możliwość rozważania takich zagadnień, jak rozwój wspólnoty europejskiej, fundamenty Europy oraz polsko-niemiecko-ukraińska współpraca młodzieżowa. W przedostatnim dniu projektu młodzi liderzy zaprezentowali wyniki swojej pracy i podyskutowali o działaniach poprojektowych. W tym międzynarodowe forum RYLA osiągnęło jeden ze swoich głównych celów – tworzenia inspiracji dla młodzieży do zaangażowania się w życiu codziennym.

Po podsumowaniu seminarium młodzi uczestniczki i uczestnicy wrócili do swoich miast, żeby ponownie spotkać się za rok i opowiedzieć, co z zaplanowanych działań udało im się zrealizować.

To spotkanie młodych liderów mogliśmy zrealizować dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Dystryktu Rotary 1940 oraz poszczególnych klubów Rotary.

logo DPJW

Nataliia Tkachenko, MDSM

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji