Aktualności

Dzień Pamięci

o Zagładzie Romów i Sinti

Dzień Pamięci

2 sierpnia 2017 w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau odbyły się uroczystości dla uczczenia 73. rocznicy likwidacji tzw. obozu cygańskiego. Z tej okazji, obok delegacji Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów, w uroczystościach wzięli udział również byli więźniowie obozu, reprezentanci państwa polskiego, ambasadorzy i członkowie stowarzyszeń Sinti i Roma z różnych krajów, a także delegacja Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

Na zaproszenie dr. Michaela Großa, konsula generalnego RFN w Krakowie, około 70 osób uczestniczyło w przyjęciu zorganizowanym w MDSM po zakończeniu oficjalnych uroczystości.

Spotkanie w MDSM na przestrzeni lat stało się już tradycją. Rolf Nickel, ambasador RFN w Polsce, powitał gości oraz oddał głos dyrektorowi MDSM Leszkowi Szusterowi. Romani Rose, przewodniczący Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów, podkreślił istotną rolę corocznego spotkania w MDSM, organizowanego po uroczystościach w Muzeum oraz podziękował MDSM za wieloletnią pracę w kierunku wymian pomiędzy młodymi Sinti i Roma oraz młodzieżą z Niemiec i Polski, a także za liczne seminaria oparte o tę tematykę, realizowane w MDSM.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji