Wniosek o stypendium

Wnioski o stypendium na kontynuację nauki w roku szkolnym 2012/2013 należy składać do 15 czerwca 2012 roku do sekretariatu MDSM.

Wniosek powinien zawierać:

  • krótki opis sytuacji osoby ubiegającej się o stypendium wraz z podaniem kierunku i miejsca planowanych studiów
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • dokumenty potwierdzające osiągniecia naukowe, artystyczne (dyplomy, zaświadczenia, podziękowania itp.)
  • potwierdzony średni zarobek netto na jednego członka rodziny
  • dodatkowe rekomendacje (np. szkoły, parafii, instytucji użyteczności publicznej, stowarzyszeń, osób prywatnych - nauczycieli przedmiotów lub wychowawców) związane z zaangażowaniem osoby w działalność np. w wolontariat.

Stypendia przyznawane są jednorazowo i mają charakter rocznej pomocy bezzwrotnej.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XVIII edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki