Podsumowanie cz. 2

Prawa człowieka wczoraj i dziś – Pracować „fair”

W ramach kontynuacji rozpoczętego w marcu w Bad Liebenzell polsko-niemieckiego seminarium dla młodzieży, poświęconego zagadnieniu pracy fair w kontekście współczesnym, uczestnicy projektu – uczniowie liceów ogólnokształcących z Kęt i Sławkowa oraz ich niemieccy partnerzy z gimnazjum w Weil der Stadt - spotkali się ponownie w Oświęcimiu, by tym razem poznać aspekt pracy przymusowej robotników cywilnych oraz więźniów KL Auschwitz.

Program seminarium rozpoczęło spotkanie z Piotrem Dudą, przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, którego celem było przybliżenie młodzieży sposobu i zakresu działania polskich związków zawodowych. Informacje usłyszane w trakcie spotkania pozwoliły młodzieży porównać polskie warunki funkcjonowania związków zawodowych z niemieckimi, poznanymi w trakcie wizyty w DGB w Stuttgarcie (pisaliśmy o tym w 48/2012 numerze „Osi”). Po raz kolejny młodzież przekonała się, jak wielkie znaczenie ma indywidualne i zbiorowe działanie na rzecz poszanowania praw pracowników i przestrzegania prawa pracy. Spotkanie z przewodniczącym Dudą i przeprowadzone po nim przez trenera NSZZ Solidarność, Janusza Zabiegę warsztaty, zakończyły pracę nad współczesnym aspektem pracy fair w kontekście polskim i niemieckim.

Podczas kolejnych dni projektu młodzi Polacy i Niemcy zajmowali się zagadnieniem pracy przymusowej podczas II wojny światowej. Blok ten rozpoczął się od zwiedzania Oświęcimia w historycznym aspekcie życia Żydów i Polaków w mieście przed II wojną światową oraz od wizyty w Centrum Żydowskim, co dało możliwość przybliżenia młodzieży kultury społeczności żydowskiej. Wizyta w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau dostarczyła im wiedzy na temat pracy i warunków egzystencji więźniów obozu koncentracyjnego i zagłady. Podczas warsztatów „Poszukiwanie śladów w KL Auschwitz III-Monowice” uczestnicy seminarium poznali zasady funkcjonowania obozu pracy i eksploatacji więźniów przy budowie IG Farben.

Przygotowało to młodzież do bezpośredniego spotkania z pracującymi przymusowo „na rzecz III Rzeszy” Oświęcimianami, panią Haliną Lekacz i panem Eugeniuszem Daczyńskim. Ich wizyta w MDSM dostarczyła wszystkim poza dużą dawka emocji, jakie związane są z bezpośrednią rozmową ze świadkiem zdarzeń – wielu faktów z życia nastolatka w czasie II wojny światowej. Pani Lekacz od 14 roku życia pracowała u rodzin niemieckich, Pan Daczyński jako 17-latek zatrudniony był przy budowie IG Farben. Obie grupy narodowościowe bardzo aktywnie brały udział w tym spotkaniu. Jak sami uczestnicy przyznali, wcześniejsze przygotowanie do tego spotkania uświadomiło i unaoczniło im skalę wykorzystywania oraz warunki egzystencji w obozie pracy i obozie zagłady. Dzięki temu mogli lepiej zrozumieć i przeżyć to, o czym opowiadali świadkowie historii.

W przedostatni dzień warsztatów grupa zwiedzała Kraków pod kątem pracy przymusowej w gettcie, w obozie koncentracyjnym Płaszów i fabryce Schindlera. Wizyta w Krakowie zakończyła się na Rynku Głównym, gdzie grupa poznała kilka ciekawych przykładów pracy przymusowej Żydów. W czasie wolnym uczestnicy zbierali wypowiedzi przypadkowych przechodniów, robili wywiady, zbierali opinie i dodatkowe materiały potrzebne do podsumowania całego seminarium.

Ewaluacja spotkania młodzieży polsko-niemieckiej polegała na stworzeniu gazety, która byłaby relacją z seminarium, swoistym zbiorem emocji i przeżyć uczestników, a także pamiątką z tego nadzwyczajnego spotkania. W tajniki pracy nad gazetą i pisania artykułów wprowadziła młodzież już w pierwszych dniach seminarium dr Alicja Bartuś. Przez kolejne dni trwania seminarium, w przerwach między punktami programu, młodzież ochoczo współpracowała w grupach mieszanych, co nadało seminarium szczególnego znaczenia w sensie spotkania polsko-niemieckiego. W ostatnim dniu nastąpiła prezentacja ostatecznych wyników pracy nad gazetą oraz pełne pozytywnych wzruszeń i emocji pożegnanie grupy z Niemiec. Gazeta jest nie tylko wynikiem udanej współpracy i zaangażowania obu grup, ale także dowodem wspaniałej atmosfery przyjaźni jaką potrafili stworzyć Ci młodzi ludzie.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji