Podsumowanie cz. 2

Prawa człowieka wczoraj i dziś – Pracować „fair”

W ramach kontynuacji rozpoczętego w marcu w Bad Liebenzell polsko-niemieckiego seminarium dla młodzieży, poświęconego zagadnieniu pracy fair w kontekście współczesnym, uczestnicy projektu – uczniowie liceów ogólnokształcących z Kęt i Sławkowa oraz ich niemieccy partnerzy z gimnazjum w Weil der Stadt - spotkali się ponownie w Oświęcimiu, by tym razem poznać aspekt pracy przymusowej robotników cywilnych oraz więźniów KL Auschwitz.

Program seminarium rozpoczęło spotkanie z Piotrem Dudą, przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, którego celem było przybliżenie młodzieży sposobu i zakresu działania polskich związków zawodowych. Informacje usłyszane w trakcie spotkania pozwoliły młodzieży porównać polskie warunki funkcjonowania związków zawodowych z niemieckimi, poznanymi w trakcie wizyty w DGB w Stuttgarcie (pisaliśmy o tym w 48/2012 numerze „Osi”). Po raz kolejny młodzież przekonała się, jak wielkie znaczenie ma indywidualne i zbiorowe działanie na rzecz poszanowania praw pracowników i przestrzegania prawa pracy. Spotkanie z przewodniczącym Dudą i przeprowadzone po nim przez trenera NSZZ Solidarność, Janusza Zabiegę warsztaty, zakończyły pracę nad współczesnym aspektem pracy fair w kontekście polskim i niemieckim.

Podczas kolejnych dni projektu młodzi Polacy i Niemcy zajmowali się zagadnieniem pracy przymusowej podczas II wojny światowej. Blok ten rozpoczął się od zwiedzania Oświęcimia w historycznym aspekcie życia Żydów i Polaków w mieście przed II wojną światową oraz od wizyty w Centrum Żydowskim, co dało możliwość przybliżenia młodzieży kultury społeczności żydowskiej. Wizyta w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau dostarczyła im wiedzy na temat pracy i warunków egzystencji więźniów obozu koncentracyjnego i zagłady. Podczas warsztatów „Poszukiwanie śladów w KL Auschwitz III-Monowice” uczestnicy seminarium poznali zasady funkcjonowania obozu pracy i eksploatacji więźniów przy budowie IG Farben.

Przygotowało to młodzież do bezpośredniego spotkania z pracującymi przymusowo „na rzecz III Rzeszy” Oświęcimianami, panią Haliną Lekacz i panem Eugeniuszem Daczyńskim. Ich wizyta w MDSM dostarczyła wszystkim poza dużą dawka emocji, jakie związane są z bezpośrednią rozmową ze świadkiem zdarzeń – wielu faktów z życia nastolatka w czasie II wojny światowej. Pani Lekacz od 14 roku życia pracowała u rodzin niemieckich, Pan Daczyński jako 17-latek zatrudniony był przy budowie IG Farben. Obie grupy narodowościowe bardzo aktywnie brały udział w tym spotkaniu. Jak sami uczestnicy przyznali, wcześniejsze przygotowanie do tego spotkania uświadomiło i unaoczniło im skalę wykorzystywania oraz warunki egzystencji w obozie pracy i obozie zagłady. Dzięki temu mogli lepiej zrozumieć i przeżyć to, o czym opowiadali świadkowie historii.

W przedostatni dzień warsztatów grupa zwiedzała Kraków pod kątem pracy przymusowej w gettcie, w obozie koncentracyjnym Płaszów i fabryce Schindlera. Wizyta w Krakowie zakończyła się na Rynku Głównym, gdzie grupa poznała kilka ciekawych przykładów pracy przymusowej Żydów. W czasie wolnym uczestnicy zbierali wypowiedzi przypadkowych przechodniów, robili wywiady, zbierali opinie i dodatkowe materiały potrzebne do podsumowania całego seminarium.

Ewaluacja spotkania młodzieży polsko-niemieckiej polegała na stworzeniu gazety, która byłaby relacją z seminarium, swoistym zbiorem emocji i przeżyć uczestników, a także pamiątką z tego nadzwyczajnego spotkania. W tajniki pracy nad gazetą i pisania artykułów wprowadziła młodzież już w pierwszych dniach seminarium dr Alicja Bartuś. Przez kolejne dni trwania seminarium, w przerwach między punktami programu, młodzież ochoczo współpracowała w grupach mieszanych, co nadało seminarium szczególnego znaczenia w sensie spotkania polsko-niemieckiego. W ostatnim dniu nastąpiła prezentacja ostatecznych wyników pracy nad gazetą oraz pełne pozytywnych wzruszeń i emocji pożegnanie grupy z Niemiec. Gazeta jest nie tylko wynikiem udanej współpracy i zaangażowania obu grup, ale także dowodem wspaniałej atmosfery przyjaźni jaką potrafili stworzyć Ci młodzi ludzie.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XVIII edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Rusza nabór wniosków do 19.edycji