O Fundacji

Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu ustanowiona została aktem notarialnym 14 czerwca 1994 roku.

Fundatorami są:
Akcja Znaków Pokuty Służba dla Pokoju z siedzibą w Berlinie
Gmina Miejska Oświęcim.

Fundacja wpisana jest do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 6587.

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami. Siedziba Fundacji mieści się w Oświęcimiu.
Fundacja ma osobowość prawną, powołana została na czas nieograniczony. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Celem Fundacji jest:
prowadzenie w ramach MDSM w Oświęcimiu działalności oświatowo-wychowawczej i kulturalnej w oparciu o historię obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla młodzieży i dorosłych z różnych stron świata, w szczególności dla młodzieży polskiej i niemieckiej.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji