Zwierzęta świata

Z przyrodą za pan brat – zwierzęta świata
Z przyrodą za pan brat – zwierzęta świata

VI Konkurs twórczości plastycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 27 maja 2013 r. w MDSM odbyła się szósta edycja konkursu plastycznego „Z przyrodą za pan brat – zwierzęta świata”. Organizatorami przedsięwzięcia byli Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu oraz Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” przy SOSW w Oświęcimiu, współorganizatorem Urząd Miasta Oświęcim.

W uroczystym otwarciu pokonkursowej wystawy, rozdaniu nagród i pamiątkowych dyplomów udział wzięli: Józef Krawczyk – starosta oświęcimski, Maria Pędrak – wiceprezydent Oświęcimia, Zofia Jarosz – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu oraz Leszek Szuster – dyrektor MDSM. Nie zabrakło laureatów konkursu, którzy przybyli wraz ze swoimi opiekunami, pedagogami i rodzicami.

Gości powitał dyrektor SOSW – Jacek Polak oraz starosta Józef Krawczyk, który pogratulował uczestnikom. Głos zabrał także Leszek Szuster, który od pierwszej edycji konkursu gości młodych artystów i ich prace w progach Domu Spotkań.

W konkursie udział wzięły dzieci i młodzież w wieku od 6 do 25 lat z niepełnosprawnością umysłową w różnym stopniu. Napłynęło 179 prac z SOSW w Oświęcimiu, Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 w Bielsku-Białej, Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej i Niepublicznego Przedszkola „Przygoda” w Oświęcimiu. Komisja konkursowa przyznała 19 nagród, 17 wyróżnień i 16 kwalifikacji do wystawy.

Środki na nagrody dla młodych twórców zostały pozyskane przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” przy SOSW w ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Miasta Oświęcim.

Wernisaż uświetnili uczniowie oświęcimskiego SOSW, którzy zaprezentowali przedstawienie „Dlaczego lew nie ryczy?”.

Zdjęcia SOSW

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji