Jak rodzi się zło?

"Jak rodzi się zło. Sprawcy, wykonawcy, pomocnicy"

Badacze próbują w niej odpowiedzieć na pytania związane pozornie tylko z przeszłością, w tym na fundamentalne: o przyczyny zła.

Wydanie książki finansowo wsparli: Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau, Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu i Fundacja Róży Luksemburg.

Z recenzji:

prof. Tomasz Falęcki: Artykuły zawierają rozważania mające podstawowe znaczenie dla polskiej świadomości historycznej. Wypieranie ze świadomości indywidualnej i zbiorowej faktów, które nie zgadzają się z przyjętym przez jednostkę lub zbiorowość obrazem autostereotypu, jest zjawiskiem powszechnym, nie tylko polskim. Stan ten prowadzi do fałszywej percepcji rzeczywistości, co zawsze kończy się źle.

dr hab. Dorota Sula: Sprawcy masowych zbrodni nie działają w pojedynkę, mają pomocników, często prześcigających się w czynieniu zła. Poza osobami inspirującymi, czy aktywnie uczestniczącymi w czynieniu zła, są jeszcze stojący z boku bierni obserwatorzy, którzy z różnych powodów nie chcą słyszeć krzyku ofiar i odwracają się do nich plecami.

SPIS TREŚCI
I. KULISY ZŁA
Eugeniusz Cezary KRÓL: Narodowy socjalizm – narodziny zła
Karolina PANZ: „To już nie jest szczyt tylko głupoty, to jest podłość i zdrada” – ruch Goralenvolk a zagłada podhalańskich Żydów
Tomasz CERAN: „Korytarz nienawiści”. Motywacja sprawców zbrodni – członków organizacji Selbstschutz Westpreussen
Grzegorz MOTYKA: Zbrodnia wołyńska '43 – zorganizowana czystka etniczna czy wybuch żywiołowej nienawiści?

II. W SŁUŻBIE ZŁA
Wanda WITEK-MALICKA: O przystosowawczej funkcji moralności obozowej
Piotr SETKIEWICZ: Więźniowie funkcyjni w KL Auschwitz
Agnieszka KŁYS: Psy w służbie zła. Oddział Hundestaffel w obozie Stutthof
Izabela MAZANOWSKA: Kariera Wernera Sorgatza – komendanta obozu Selbstschutzu
Beata KOZACZYŃSKA: Artur Schütz – komendant obozu przejściowego w Zamościu – w pamięci byłych więźniów
Alicja JARKOWSKA-NATKANIEC: Konfidenci żydowscy. Wokół przypadków kolaboracji Żydów w stolicy Generalnego Gubernatorstwa

III. DOBRE OSĄDZANIE
Katarzyna STARECKA: Winni zbrodni zaniechania. Od Nankinu (1937) po Manilę (1945)
Joanna LUBECKA: Sprawcy w rękach ofiar – sprawiedliwość czy zemsta
Marcin OWSIŃSKI: Sprawca w propagandzie medialnej na przykładzie pierwszego procesu stutthofskiego
Martyna GRĄDZKA-REJAK: Oblicza zbrodni. Sylwetki członków załogi obozu Płaszów w świetle dokumentacji procesowej
Ewa CUBER-STRUTYŃSKA: Sprawa osądzania polskich więźniów funkcyjnych na łamach biuletynu „Wolni Ludzie”

IV. DOBRE PAMIĘTANIE
Anna KAMIŃSKA: Karl Jaspers o problemie winy sprawców
Jolanta AMBROSEWICZ-JACOBS: Nieobecni rodzimi sprawcy zła. Pomiędzy sakralizacją a tabuizacją
Olga SZMIDT: Pytania o historyczne sprawstwo Zagłady i europejski antysemityzm w nowoczesności

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji