Sztuka - Przestrzeń - Pamięć

Strategie artystyczne i kulturalno-pedagogiczne w miejscach pamięci po byłych obozach koncentracyjnych i zagłady

Publikacja jest dokumentacją trzyletniego projektu modelowego pt. „Sztuka - Przestrzeń – Pamięć”. Projekt miał charakter praktyczny i umożliwiał edukatorom zajmującym się pedagogiką pamięci oraz edukacją artystyczną i kulturalną zdobycie praktycznych doświadczeń oraz poddanie ich refleksji.

Od 2007 roku przeprowadzono 17 warsztatów i projektów artystycznych. Podczas seminariów w Niemczech i w Polsce uczestnicy zajmowali się historią Miejsc Pamięci Sachsenhausen i Auschwitz, wykorzystując przy tym różne środki artystyczne: fotografię, komiks, rzeźbę, literaturę, sztukę wideo. Uczestniczące w projekcie osoby opowiadają o swoich doświadczeniach z pracy w zespole interdyscyplinarnym i podsumowują różnorodne strategie artystyczne, wykorzystywane podczas konfrontacji z historią miejsc pamięci. Opisują również wpływ, jaki praca artystyczna wywarła na projekty międzynarodowe, których centralnym elementem było spotkanie

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XVIII edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki