Seminaria

/

NAUKA PRZEZ SPOTKANIE

CYFROWE OFERTY W MIĘDZYNARODOWEJ PEDAGOGICE PAMIĘCI. BADANIE I ODKRYWANIE HISTORII NAZISTOWSKICH PRZEŚLADOWAŃ W OPARCIU O HISTORYCZNE OBIEKTY I DOKUMENTY

Termin

21.08-25.08.2021, MDSM Oświęcim

Organizatorzy

MDSM Oświęcim, Arolsen Archives/Niemcy

Koordynacja

Elżbieta Pasternak, pasternak@mdsm.pl, Elisabeth Schwabauer, elisabeth.schwabauer@arolsen-archives.org, Anna Meier-Osinski, anna.meier-osinski@arolsen-archives.org

Info

Co jest „istotą“ uczenia się historii w miejscach pamięci dzisiaj, szczególnie w kontekście polsko-niemieckim oraz polskiej i niemieckiej kultury pamięci? Jakie są cele pracy pedagogicznej w miejscach pamięci? Jakie metody edukacyjne w pracy z młodzieżą są najbardziej adekwatne? Te pytania towarzyszyć będą uczestnikom podczas dyskusji w ramach polsko-niemieckiego seminarium. Szczególnej uwadze poddamy znaczenie historycznych dokumentów oraz efektów, osobistych przedmiotów, które stały się świadkami historii. W okresie narodowego socjalizmu administracja obozów koncentracyjnych wytworzyła niezliczoną ilość dokumentów. Wiele osobistych przedmiotów należących do osób prześladowanych zostało im odebranych w obozach koncentracyjnych. Dziś ocalałe dokumenty i przedmioty jako świadectwa historyczne mogą być wykorzystane w pracy pedagogicznej w miejscach pamięci, placówkach edukacji pozaszkolnej i w szkołach. Pierwszy krok w tym obszarze wykonał Arolsen Archives w ramach projektów #Stolen Memory (zwrot osobistych przedmiotów członkom rodzin ofiar) oraz „document-ED”(„documents“+„education“, przygotowanie i podsumowanie wizyty w miejscu pamięci z wykorzystaniem dokumentów). Wyniki i doświadczenia z obu projektów oraz materiały edukacyjne i narzędzia zostaną przedstawione i przetestowane podczas warsztatów. Rozważymy także zastosowanie wybranych metod pracy on-line z młodzieżą z Polski i Niemiec na przykładzie warsztatów oferowanych przez MDSM i PM Auschwitz-Birkenau.

Seminarium oferuje możliwość pogłębionej konfrontacji z miejscem historycznym Auschwitz. Poprzez oprowadzania, rozmowy z ekspertami i świadkami historii objaśniony zostanie szeroki kontekst pedagogiki pamięci w ujęciu polsko-niemieckim, co ma zmotywować absolwentów seminarium do inicjowania wizyt studyjnych dla niemieckiej i polskiej młodzieży.

Zachęcamy do zapoznania się przed seminarium z:

Powrót