Seminaria

/

NAUKA PRZEZ SPOTKANIE

DROGI WOLNOŚCI – PRZEŁOMY WOLNOŚCIOWE OD 1945 DO 1989

POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM DLA DOROSŁYCH

Termin
  • 18.07.2020 -– spotkanie online dla uczestników poprzednich edycji
  • 2021 – MDSM Krzyżowa oraz MDSM Oświęcim
Organizatorzy

MDSM Oświęcim, Fundacja „Krzyżowa”

Koordynacja

Aleksandra Kubica kubica@mdsm.pl, Leszek Szuster

Info

Tematem spotkania osób w wieku od 18 do 99 lat będą „Drogi Wolności”. Program zostanie zrealizowany w dwóch miejscach: w MDSM Oświęcim i w Domu Spotkań „Krzyżowa” Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Historia powstania obu instytucji otwiera różne perspektywy rozumienia pojęcia „wolność”, a 75. rocznica zakończenia  II wojny światowej i wyzwolenia KL Auschwitz stwarza okazję, by raz jeszcze problematykę wolności ująć w kontekście  historycznym, politycznym i społecznym. 

Rok 1945 był rokiem wyzwolenia dla Polaków i Niemców, ale poziom wolności osiągnięty w Polsce i we wschodniej części Niemiec znacznie różnił się od wolności na zachodzie Niemiec. W kolejnych dziesięcioleciach walczono o wolność, a lata 1956, 1968 i 1975 były dla co najmniej jednego z wymienionych krajów, a w niektórych przypadkach dla wszystkich trzech, momentami kluczowymi. Podczas projektu rozważenie tych momentów w kontekście szerszej historii społeczno-politycznej w Polsce i Niemczech od 1945 umożliwi uczestnikom nie tylko głębsze zrozumienie pojęcia wolności, ale również pomoże w refleksji nad stanem wolności w Europie dzisiaj. Celem spotkania polskich i niemieckich przedstawicieli różnych generacji będzie również stworzenie przestrzeni do refleksji nad rozumieniem pojęcia „wolność” w wymiarze jednostkowym w odniesieniu do uczestników projektu. Poszczególne punkty programu będą zaproszeniem do dyskusji nad rolą wolności w samorealizacji jednostki i kształtowaniu racjonalnych stosunków międzyludzkich. 

Powrót