Seminaria

/

NAUKA PRZEZ SPOTKANIE

Mowa nienawiści i dyskryminacja Projekt dla młodzieży i osób zainteresowanych historią z Polski i Niemiec

Termin
 • 15.11.2021 / 15:00-18:00: Nasze tożsamości. Co wiemy o Polsce i Niemczech? Oczekiwania wobec projektu - warsztaty online (MDSM Oświęcim & WIN Leipzig)
 • 22.11.2021 / 15:00-18:00: Łańcuch dyskryminacji - warsztaty online część 1 (Centrum Żydowskie w Oświęcimiu)
 • 29.11.2021 / 15:00-18:00: Łańcuch dyskryminacji - warsztaty online część 2 (Centrum Żydowskie w Oświęcimiu)
 • 06.12.2021 / 15:00-18:00: Mowa nienawiści a prawa człowieka - warsztaty online (Amadeu Antonio Stiftung)
 • 13.12.2021 / 15:00-18:00: Antysemityzm - niemiecka perspektywa - warsztaty online (Amadeu Antonio Stiftung)
 • 20.12.2021 / 15:00-18:00: Spotkanie z mniejszością żydowską (projekt MEET A JEW Centralnej Rady Żydów w Niemczech)
 • styczeń / luty 2022: Seminarium stacjonarne w MDSM Oświęcim (Wizyta w Muzeum Żydowskim i Synagodze w Oświęcimiu, Antysemityzm - polska perspektywa - warsztaty, Wizyta w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau, Opracowanie wspólnej kampanii przeciwko mowie nienawiści i dyskryminacji, Wizyta w Krakowie: zwiedzanie Starego Miasta i dzielnicy żydowskiej Kazimierz).
Organizatorzy

MDSM Oświęcim, Weltoffenes Interkulturelles Netzwerk/Niemcy www.winetzwerk.de, Amadeu Antonio Stiftung/Niemcy www.amadeu-antonio-stiftung.de, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu/Polska www.ajcf.pl, projekt MEET A JEW Centralnej Rady Żydów w Niemczech www.meetajew.de

Koordynacja

Elżbieta Pasternak (MDSM Oświęcim) pasternak@mdsm.pl, Maria Tuzani (Weltoffenes Interkulturelles Netzwerk) tuzani.maria@gmail.com

 

Info

Mowa nienawiści nieodłącznie towarzyszy nam od zarania dziejów. Jednak skala jej występowania za sprawą rozprzestrzeniających ją „nośników”, czyli mediów tradycyjnych i społecznościowych stanowi obecnie zjawisko, którego zasięg wzbudza niepokój. Poszukując środków zaradczych musimy stawić czoła paradoksowi wyrażanemu przez z jednej strony wolność „mówienia wszystkiego”, z drugiej zaś przez godność. W naszych czasach to wolność staje się często bezrefleksyjnie przywoływaną wartością, co dokonuje się kosztem godności i równości jednostek oraz grup społecznych.

Zapraszamy młodzież oraz osoby zainteresowane historią z Polski i Niemiec do udziału w projekcie, który uwrażliwi nas na mowę nienawiści i dyskryminację oraz dostarczy wiedzy i umiejętności, jak rozpoznawać, skutecznie reagować i przeciwdziałać tym zjawiskom.

Podczas edycji 2021/2022 szczególny nacisk położymy na antysemityzm, który nadal stanowi poważne zagrożenie dla naszych demokracji a w okresie pandemii Covid-19 w połączeniu z teoriami spiskowymi staje się coraz bardziej palącym problemem.

Oprócz ekspertów z zakresu mowy nienawiści i dyskryminacji do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli mniejszości żydowskiej, którzy odniosą się do poruszanej tematyki z własnej perspektywy.

 • Warunki uczestnictwa:
 • Zapraszamy po 10 uczestniczek i uczestników z Polski i Niemiec w wieku od 17 do 23 lat. Preferowane będą zgłoszenia od 2 do 3 osób z tej samej szkoły, uczelni, organizacji.
 • Projekt składa się z dwóch części: sześciu spotkań online po 3 godziny oraz wspólnego polsko-niemieckiego seminarium stacjonarnego w MDSM Oświęcim dla osób zainteresowanych kontynuacją projektu w terminie styczeń / luty 2022
 • Opłata seminaryjna za pierwszą część online dla uczestników z Polski wynosi 50,00 PLN.
 • Wszystkie spotkania online będą się odbywać na platformie Zoom z wykorzystaniem innych narzędzi cyfrowych.
 • Podczas pracy w ramach projektu będą nam towarzyszyć tłumacze. Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego jest mile widziana.

Na zgłoszenia za pomocą formularza online  czekamy do 31 października 2021 r.

 • Projekt finansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (www.pnwm.org).

                                                                                                            

Poster workshop / MDSM 2019 / DISCRIMINATION

Powrót