Seminaria

/

NAUKA PRZEZ SPOTKANIE

PAMIĘĆ I AKTYWIZM

POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM DLA MŁODZIEŻY I STUDENTÓW

Termin


15.09.-21.09.2023, MDSM Oświęcim, Kraków

Organizatorzy


MDSM Oświęcim/Polska,
Weltoffenes Interkulturelles Netzwerk - WINetzwerk e. V. Leipzig/Niemcy,
Amadeu Antonio Stiftung/Niemcy,
Auschwitz Jewish Center/Polska,
Instytut Studiów Europejskich UJ/Polska,
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk pod patronatem UJ/Polska

Koordynacja


Elżbieta Pasternak, pasternak@mdsm.pl
Kinga Anna Gajda, kinga.gajda@uj.edu.pl
Maria Tuzani, tuzani.maria@gmail.com

Info


Celem seminarium jest stworzenie przestrzeni do refleksji nad obecną kulturą pamięci o drugiej wojnie światowej, Holokauście i Auschwitz, a także nad aktualnymi wyzwaniami w aktywnym zwalczaniu zjawisk takich jak dyskryminacja i mowa nienawiści z perspektywy polskiej i niemieckiej. Podczas warsztatów poznamy mechanizmy powstawania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji oraz dowiemy się, jaką rolę w tym procesie odgrywa mowa nienawiści. W edycji projektu 2023 zwrócimy szczególną uwagę na homofobię. W dialogu z ekspertami z Polski i Niemiec przeanalizowane zostaną jej przejawy oraz aktualne strategie homofobicznej mowy nienawiści w Polsce i Niemczech. W ramach kontynuacji działań projektowych zachęcimy uczestników do realizacji małych projektów, kampanii, akcji we własnym środowisku, aby uwrażliwić w szczególności młodzież w Polsce i Niemczech na zjawisko mowy nienawiści.

*Seminarium odbędzie się z tłumaczeniem konsekutywnym na język niemiecki i polski. Dobra znajomość języka angielskiego jest mile widziana.Projekt finansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) i Förderverein für die IJBS Oświęcim/Auschwitz.

Powrót