Seminaria

/

NAUKA PRZEZ SPOTKANIE

PRAWA CZŁOWIEKA WCZORAJ – PRAWA CZŁOWIEKA DZISIAJ

POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM MŁODZIEŻY

Termin

1. część, 16-21.11.2020, MDSM Oświęcim

Organizatorzy

MDSM Oświęcim, Międzynarodowe Forum Burg Liebenzell w Bad Liebenzell/Niemcy

Koordynacja

Stanisława Piotrowska, piotrowska@mdsm.pl

Info

Projekt jest kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy  Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu i Internationale Forum Burg Liebenzell, której efektem są organizowane dwa razy do roku seminaria, których zakres tematyczny obejmuje prawa człowieka.

Seminarium poświęcone będzie odwadze cywilnej oraz ruchowi oporu w przeszłości i dzisiaj.  

Uczestnicy zapoznają się z  historią narodowego socjalizmu w Niemczech oraz drugiej wojny światowej. „Wielką historię” będziemy poznawali poprzez losy konkretnych ludzi.  

Odwiedzimy były niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau, poznając jego historię i topografię. Wsłuchamy się w relacje mieszkańców Oświęcimia i okolic, którzy z narażeniem życia nieśli pomoc więźniom obozu.  

Z polsko-niemieckiej perspektywy będziemy analizowali różne formy ludzkich postaw i decyzji w czasie drugiej wojny światowej oraz zastanowimy, co w dzisiejszych czasach oznaczają odwaga cywilna i opór.

Powrót