A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

28.07.1927 - urodziny Zofii Łyś

Zofia Łyś, z domu Bondyra, była 15-letnią dziewczyną, gdy aresztowano ją wraz z całą rodziną w ramach niemieckiej akcji wysiedlenia ludności polskiej z Zamojszczyzny. 13 grudnia 1942 roku Zofia trafiła do obozu Auschwitz. „Aresztowano całą naszą wioskę i mieszkańców okolicznych wsi”, wspominała po latach. Przydzielono ją do pracy w «Effektenkammer»”, potem pracowała na roli w niewielkim podobozie w Babicach. Z Auschwitz została deportowana do obozów Natzweiler, Ravensbrück, Berlin-Köpenick (praca w fabryce Siemensa) oraz Sachsenhausen. Została wyzwolona pod Schwerinem podczas marszu śmierci. Rodzice i brat zginęli w Auschwitz-Birkenau, siostry przeżyły wojnę.

Pani Zofia przez wiele lat brała udział w spotkaniach z młodymi Polakami i Niemcami, goszczącymi w MDSM. Ci, którzy mieli okazję ją poznać, wspominają jej niezachwianą wiarę w drugiego człowieka, troskliwość, otwartość i genialne poczucie humoru. Miła i delikatna ale również odważna w ocenach docierała do serc rozmówców, którzy często byli młodsi, niż ona podczas aresztowania. Zofia Łyś zmarła 19 lutego 2011 roku. Spoczywa na cmentarzu komunalnym w Oświęcimiu. Brakuje nam rozmów z Panią, Droga Pani Zofio.

Powrót