Konferencje

/

WYMIENIĆ MYŚLI

Konferencje

Dom Spotkań jest od wielu lat forum wymiany myśli i doświadczeń naukowców, ekspertów oraz edukatorów w ramach organizowanych debat i konferencji dotyczących szerokiego spektrum zagadnień koncentrujących się wokół tematyki związanej z kulturą pamięci. Najbardziej znana jest cykliczna Ogólnopolska Konferencja „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku”, organizowana od 2010 r. Jej celem jest dyskusja nad mechanizmami zbrodni ludobójstwa we współczesnym świecie, a także upowszechnianie skutecznej edukacji prowadzącej do zapobiegania podobnym zbrodniom w przyszłości.

Powrót