Podróże studyjne

/

ZOBACZYĆ I ZROZUMIEĆ

Podróże Studyjne

Tradycja podróży studyjnych do Auschwitz wywodzi się z lat sześćdziesiątych XX w. Organizowane przez Akcję Znaku Pokuty Służby dla Pokoju z Berlina grupy Niemców przybywały do Oświęcimia i odkrywały tu ślady niemieckiej historii. Dla wielu podróż do Auschwitz była pierwszą konfrontacją ze zbrodniami narodowego socjalizmu. Dziś w podróżach studyjnych biorą udział grupy młodzieży i studentów z wielu krajów europejskich. Program obejmuje zwiedzanie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, warsztaty tematyczne, zwiedzanie miasta Oświęcim i samodzielną pracę w ramach projektu.

Wprowadzenie do historii i pracy edukacyjnej MDSM

Podczas spotkania wprowadzającego, organizowanego dla każdej nowo przybyłej grupy, edukatorzy przedstawiają historię powstania Domu na tle stosunków polsko-niemieckich, założenia programowe i cele oraz informują o bieżących działaniach edukacyjnych. Opiekunowie i uczestnicy uzyskują wszelkie konieczne wskazówki organizacyjne, dotyczące pobytu w MDSM.

Spacer po mieście Oświęcim

Oświęcim, miasto o ponad 800-letniej historii, liczące dziś ok. 40 tys. mieszkańców, znane jest w świecie pod nazwą Auschwitz. Podczas spaceru historycznego, organizowanego przez MDSM, przybliżamy mniej znane fakty z historii tego miasta: genezę jego założenia i rozwój, losy oświęcimskiej gminy żydowskiej, która przed wojną liczyła ok. 7 tys. członków - do dziś zachowała się tu jedyna, odrestaurowana w 2000 roku synagoga i cmentarz żydowski, które można zwiedzać - oraz rolę miasta w okresie narodowego socjalizmu jako „wzorcowego miasta osiedleńczego dla Niemców na Wschodzie”. Spacer umożliwia ponadto wgląd w codzienne życie mieszkańców Oświęcimia.

Oprowadzanie po terenie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oferuje standardowe lub specjalistyczne oprowadzanie po terenie Miejsca Pamięci, realizowane przez przewodników PMA-B w wybranym języku. Goszczącym u nas grupom polecamy dwudniowe oprowadzanie studyjne. W pierwszym dniu składa się na nie zwiedzanie wystawy głównej oraz terenu byłego obozu macierzystego Auschwitz I. W drugim dniu grupa zwiedza wybrane miejsca związane z masową zagładą Żydów oraz eksterminacją pozostałych grup ofiar w byłym obozie Auschwitz II-Birkenau.

Warsztaty edukacyjne dla młodzieży

Warsztaty skierowane są głównie do młodzieży i prowadzone przez edukatorów MDSM. Służą z jednej strony poszerzeniu wiedzy na temat  Auschwitz i Holokaustu oraz ich znaczenia w polskiej, niemieckiej i europejskiej kulturze pamięci, z drugiej - wskazują na współczesne wydarzenia oraz osobistą odpowiedzialność jednostki za zjawiska obecne do dziś w społeczeństwie, takie jak rasizm, antysemityzm, nacjonalizm, ksenofobia.

Biblioteka i mediateka

Zbiory biblioteki MDSM obejmują przede wszystkim opracowania naukowe związane z tematyką KL Auschwitz i innych obozów koncentracyjnych oraz wspomnienia i relacje Ocalałych. Czytelnicy znajdą tu także pozycje z dziedziny historii Niemiec, przede wszystkim III Rzeszy, Holokaustu oraz historii i kultury Żydów oraz pozycje z zakresu pedagogiki, socjologii, filozofii, literatury pięknej, a także historii Polski i stosunków polsko-niemieckich. Zdecydowana większość księgozbioru pochodzi z darów. Wszystkim darczyńcom, zarówno instytucjom, jak i osobom prywatnym, za tę formę wsparcia serdecznie dziękujemy.

Mediateka MDSM zawiera filmy o tematyce związanej z II wojną światową, KL Auschwitz i Holokaustem. Przebywające w MDSM grupy mogą skorzystać z bogatych zbiorów filmów dokumentalnych i fabularnych oraz dokumentacji spotkań z byłymi więźniami KL Auschwitz, które zostały nagrane w Domu Spotkań. Zgromadzone materiały filmowe mogą być wykorzystywane podczas warsztatów edukacyjnych bądź służyć indywidualnemu pogłębieniu wiedzy na wybrany temat.

 

 

 

 

 

Dodatkowe propozycje programowe

WARSZTATY I PRELEKCJE na wystawach narodowych, w zbiorach sztuki obozowej lub w Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau.
WYKŁADY I PREZENTACJE MULTIMEDIALNE na temat wybranych zagadnień z historii KL Auschwitz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau.
PRACE PORZĄDKOWE na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau.

Zwiedzanie

Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu wraz z wizytą w synagodze

„Romowie – Historia i Kultura” - wystawa w Stowarzyszeniu Romów w Polsce

Kraków - całodzienny pobyt połączony ze zwiedzaniem - Stare Miasto, dzielnica żydowska Kazimierz, teren byłego getta krakowskiego i obozu w Płaszowie, Fabryka Schindlera

"Klisze Pamięci“ - wystawa autorstwa byłego więźnia KL Auschwitz, artysty Mariana Kołodzieja, znajdująca się w Klasztorze Franciszkanów w Harmężach koło Oświęcimia

Wizyta w gminie żydowskiej w Bielsku-Białej

 

 

 

Instytucje edukacyjne w Oświęcimiu

Powrót