do pobrania

O MDSM

Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu jest najstarszą polsko-niemiecką instytucją edukacji pozaszkolnej, działającą w obszarze kultury pamięci.

Celem Fundacji jest prowadzenie poprzez MDSM w Oświęcimiu działalności oświatowej, edukacyjnej i kulturalnej, zachowując w pamięci skutki zbrodniczej ideologii niemieckiego nazizmu, której symbolami stały się KL Auschwitz i Holokaust, a także podejmowanie działań na rzecz otwartego społeczeństwa obywatelskiego oraz porozumienia między narodami w celu pokojowego współistnienia.

MDSM prowadzi międzynarodowe seminaria i wymiany młodzieży, podróże studyjne, warsztaty, konferencje, spotkania, debaty publiczne, organizuje wystawy, koncerty, spotkania literackie, spektakle.

W ciągu 30 lat swego istnienia MDSM stał się istotnym punktem odniesienia dla młodych ludzi z całego świata, spoglądających w Miejscu Pamięci Auschwitz/Birkenau na jedno z najsilniej zaburzających duchową równowagę miejsc w historii ludzkości. MDSM oferuje swym gościom możliwość rozważań i refleksji nad poruszającymi doznaniami, wyniesionymi z Miejsca Pamięci, daje okazję do wyciszenia i różnorodnych międzyludzkich kontaktów, tworzy atmosferę otwartości i tolerancji, zaś nade wszystko otwiera możliwość rozmowy z Ocalonymi, byłymi więźniami obozu.

Fundacja cieszy się renomą jednej z najstarszych i najbardziej docenianych instytucji współpracy polsko-niemieckiej i dialogu europejskiego. Dom był wielokrotnie nagradzany prestiżowymi wyróżnieniami, m.in. w 2008 roku odznaczony został Nagrodą Pro Publico Bono, a w 2014 r. Nagrodą Polsko-Niemiecką.

 

Powrót