Historia

Historia

Idea zbudowania w Oświęcimiu Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży (MDSM) została w roku 1971 przedłożona przez Akcję Znaku Pokuty Służby dla Pokoju (AZP) rządowi PRL.
Upłynęło wiele lat, zanim 7 grudnia 1986 r. Dom został oficjalnie otwarty.

Było to możliwe dzięki zaangażowaniu i finansowemu wsparciu wielu osób oraz instytucji z Niemiec i Polski. Szczególne zasługi w tym procesie należy przypisać byłym więźniom KL Auschwitz, którzy od początku zaangażowani byli w ideę powstania takiej instytucji w Oświęcimiu. Realizację budowy Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży bardzo mocno wspierała AZP i jej przedstawiciele: Volker von Törne oraz Christoph Heubner, zaprzyjaźnieni z byłym więźniem KL Auschwitz, Tadeuszem Szymańskim, a także przedstawiciele ZBoWiD-u i miasta Oświęcim.

Volker von Törne w 1979 r. w jednym ze swoich artykułów pt. „Młodzież między historią a przyszłością” („Jugend zwischen Geschichte und Zukunft“) napisał: „Zadaniem tego Domu będzie goszczenie młodych ludzi z całego świata, którzy odwiedzają Auschwitz. Tu stworzone zostaną dla nich możliwości, aby na tle historii Auschwitz dyskutowane były palące kwestie dotyczące porozumienia i pojednania między narodami. Bez świadomości historii, której częścią jest wiedza o tym, co wydarzyło się w Auschwitz, służba dla pokoju jest niemożliwa.” To sformułowane przez niego przesłanie jest po dziś dzień aktualne. Zainicjowana w latach 60. współpraca polsko-niemiecka trwa do dziś. Fundacja na rzecz MDSM jest polsko-niemiecką organizacją, której fundatorami są: Akcja Znaku Pokuty Służby dla Pokoju i Miasto Oświęcim. Wszystkie gremia Fundacji składają się w równych proporcjach z polskich i niemieckich członków. W Domu pracują wspólnie polscy i niemieccy pracownicy. Obecnie zespół ma charakter międzynarodowy.

Powrót