Seminaria

/

NAUKA PRZEZ SPOTKANIE

Seminaria

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu stał się na przestrzeni 30 lat swego istnienia miejscem dyskusji i dialogu, w którym historia Auschwitz i Holokaustu poddawana jest gruntownej analizie, ale również miejscem, gdzie młodzież z całego świata ma możliwość spotkania się, wzajemnego poznania i odkrycia innych niż własne wzorców życia. Praca w międzynarodowej grupie seminaryjnej umożliwia młodym ludziom wyjście poza własne, utarte poglądy i punkty widzenia i spojrzenie na Auschwitz oraz jego symbolikę na nowo. 

Powrót