ZESPÓŁ

Zespół

Zespół MDSM - MY – pracujemy codziennie w obrębie bardzo skomplikowanej tematyki, wymagającej odpowiedzialności za słowa, wrażliwości, empatii. Nie ma znaczenia, na jakim stanowisku – każdy z nas poważnie traktuje misję naszego Domu i swoje miejsce w jej wcielaniu w życie. Choć z uśmiechem na twarzy – na co dzień jesteśmy poważni i wierzymy, że tak też wykonujemy naszą pracę.

LESZEK SZUSTER dyrektor

Absolwent Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Filozoficzno-Historyczny). Pedagog. Od 1996 roku dyrektor Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Inicjator seminariów i konferencji w obszarze realizacji koncepcji pedagogicznej MDSM „Oświęcim jako miejsce nauki”. Autor i współautor wystaw dokumentujących pedagogiczną działalność Domu oraz licznych publikacji w czasopismach fachowych w Polsce i w Niemczech. Członek wielu gremiów ekspercko-doradczych.

szuster@mdsm.pl

ALBERT SZAŁAS zastępca dyrektora

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Ekonomii (1996) oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów w Studium Skarbowości (1999). W MDSM pracuje od 2014 roku. Koordynuje działania w obrębie działów administracyjno-technicznego oraz żywienia, pełni obowiązki głównego księgowego.

szalas@mdsm.pl

Powrót