ZESPÓŁ

Zespół

Zespół MDSM - MY – pracujemy codziennie w obrębie bardzo skomplikowanej tematyki, wymagającej odpowiedzialności za słowa, wrażliwości, empatii. Nie ma znaczenia, na jakim stanowisku – każdy z nas poważnie traktuje misję naszego Domu i swoje miejsce w jej wcielaniu w życie. Choć z uśmiechem na twarzy – na co dzień jesteśmy poważni i wierzymy, że tak też wykonujemy naszą pracę.

Joanna Klęczar-Déodat dyrektorka

Absolwentka historii sztuki oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracowała jako dziennikarka oraz muzealnik. Z MDSM związana od 2009 r. jako koordynatorka projektów, a następnie kierowniczka działu Komunikacja, media, projekty. Funkcję dyrektora sprawuje od 1 kwietnia 2022 r.

kleczar@mdsm.pl

ALBERT SZAŁAS zastępca dyrektora

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Ekonomii (1996) oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów w Studium Skarbowości (1999). W MDSM pracuje od 2014 roku. Koordynuje działania w obrębie działów administracyjno-technicznego oraz żywienia, pełni obowiązki głównego księgowego.

szalas@mdsm.pl

Powrót