ZESPÓŁ

Komunikacja, media i projekty

JOANNA KLĘCZAR-DÉODAT kierowniczka

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego UJ. W MDSM pracuje od 2009 roku; zajmuje się koordynacją i realizacją projektów kulturalno-obywatelskich i wydawniczych oraz działalnością z zakresu PR.

kleczar@mdsm.pl

BOŻENA GRZYWA koordynatorka

Absolwentka pedagogiki o specjalności: animacja kultury na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych w zakresie public relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Do zespołu MDSM dołączyła w 2012 roku jako stażystka, od 2013 roku zajmuje się koordynacją i realizacją projektów kulturalno-obywatelskich i artystycznych oraz działalnością z zakresu PR. W obszarze edukacji prowadzi również warsztaty dla młodzieży.

grzywa@mdsm.pl

Powrót