WOLONTARIAT

WOLONTARIAT

Od początku istnienia MDSM pracę edukacyjną naszego Domu wspierają wolontariuszki i wolontariusze – młodzi Niemcy z Akcji Znaku Pokuty Służby dla Pokoju (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste), a od 2006 roku także z niemieckiej organizacji Internationaler Bund (IB). W latach 1998-2022 w MDSM pracowali również Austriacy ze Służby Pamięci (Gedenkdienst). 0d 2005 roku MDSM uczestniczy jako organizacja goszcząca i koordynująca w programie Wolontariatu Europejskiego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, przyjmując m.in. wolontariuszy z Francji, Danii i Ukrainy. Wszyscy mieszkają i pracują w Oświęcimiu przez 12 miesięcy.

W ciągu 36 lat w MDSM odbyło slużbę wolontariacką 122 młodych ludzi z Niemiec, Austrii, Francji, Danii, Ukrainy i USA.

GŁÓWNE ZADANIA WOLONTARIUSZY:

  • pomoc organizacyjna i pedagogiczna w sprawowaniu opieki nad grupami studyjnymi, które przebywają w MDSM od 4 do 7 dni;
  • wspieranie procesu nauki, opartego na konfrontacji z autentycznym miejscem historycznym KL Auschwitz;
  • pomoc w przygotowaniu i współprowadzenie projektów edukacyjnych dla młodzieży z Oświęcimia i okolic, jak również międzynarodowych seminariów dla młodzieży, studentów i dorosłych, realizowanych przez MDSM.

Wolontariuszki i wolontariusze oprowadzają także grupy studyjne i seminaryjne po mieście Oświęcim, pomagają przy organizacji przedsięwzięć kulturalnych w MDSM – koncertów, wystaw i odczytów, które skierowane są przede wszystkim do mieszkańców miasta.

 

 

Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu posiada znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Znak Jakości poświadcza, że organizacja jest w stanie realizować projekty zgodnie z zasadami i celami Europejskiego Korpusu Solidarności.

https://europa.eu/youth/solidarity_pl

TimWOLONTARIUSZ

Wiek: 19 lat / Pochodzi z Düren w pobliżu Kolonii/ Niemcy / Wykształcenie: matura 2023 / Języki: niemiecki, angielski, hiszpański / Ulubione słowo po polsku: przepraszam/ Nie mówię po polsku

tim@mdsm.pl

Monika WOLONTARIUSZKA

Wiek: 18 / Pochodzi z Berlina, Niemcy / Wykształcenie: Matura 2023 / Języki: niemiecki, angielski, polski / Ulubione słowo po polsku: wspaniale

monika@mdsm.pl

JuleWOLONTARIUSZKA

Wiek: 19 / Pochodzi z Monachium, Niemcy / Wykształcenie: Matura 2021 / Języki: niemiecki, angielski, włoski/ Ulubione słowo po polsku: piosenkarz .

jule@mdsm.pl

Powrót