FUNDACJA

FUNDACJA

Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu ustanowiona została aktem notarialnym 14 czerwca 1994 roku.

Fundatorami są:

  • Akcja Znaków Pokuty Służba dla Pokoju z siedzibą w Berlinie
  • Gmina Miejska Oświęcim.

Fundacja wpisana jest do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 6587. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami. Siedziba Fundacji mieści się w Oświęcimiu. Fundacja ma osobowość prawną, powołana została na czas nieograniczony. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Celem Fundacji jest:
prowadzenie poprzez MDSM w Oświęcimiu działalności oświatowej, edukacyjnej i kulturalnej, zachowując w pamięci skutki zbrodniczej ideologii niemieckiego nazizmu, której symbolami stały się KL Auschwitz i Holocaust, a także podejmowanie działań na rzecz otwartego społeczeństwa obywatelskiego, budowania wspólnego europejskiego Domu oraz porozumienia między narodami w celu pokojowego współistnienia.

ZARZĄD FUNDACJI

ALICJA BARTUŚPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU FUNDACJI

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Wykładowca w Instytucie Naukowym Bezpieczeństwa w WSB w Chorzowie. Specjalizuje się w porównywaniu mechanizmów zbrodni ludobójstwa i zbrodni totalitarnych XX w. oraz edukacją na rzecz praw człowieka. Autorka wielu projektów związanych z edukacją historyczną młodzieży. Redaktorka kilkunastu książek m.in. "Człowiek wobec totalitaryzmu" (2012), "Słowa w służbie nienawiści" (2013), "Europa wobec wyzwań XXI wieku" (2014), "Kobiety wojny" (2015), "Granice wolności" (2015), "Dzieci wojny" (2016), "Świadkowie – między ofiarą a sprawcą zbrodni" (2017).

JÜRGEN HAASEWICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Były top manager Volkswagena z tytułem magistra zarządzania biznesem Uniwersytetu Purdue i dyplomem z nauczania przedmiotów ścisłych. W 1992 roku przeniósł się do Instytutu Edukacyjnego Volkswagena w Zwickau, a następnie do Volkswagen Coaching, gdzie w 2006 roku objął stanowisko dyrektora zarządzającego. W tym czasie był również prezesem stowarzyszenia wspierającego Neue Schule Wolfsburg. W ostatnich latach zajmował kolejne stanowiska dyrektora zarządzającego, m.in. w fabryce Volkswagena w Kałudze w Rosji, Volkswagen Autoeuropa w Palmeli w Portugalii, a ostatnio w Autostadt GmbH w Wolfsburgu.

DEIDRE BERGER

Dziennikarka Deidre Berger jest współzałożycielką i partnerem berlińskiego Tikvah Institut gUG oraz przewodniczącą Zarządu Fundacji Jewish Digital Cultural Recovery Project. Wcześniej była wieloletnią dyrektorką American Jewish Committee Berlin Ramer Institute for German-Jewish Relations i byłą korespondentką National Public Radio. Od wielu lat angażuje się w organizacje i projekty w takich obszarach jak pamięć o Holokauście, edukacja demokratyczna, walka z antysemityzmem i ekstremizmem, promocja życia żydowskiego oraz dialog międzykulturowy i międzyreligijny. W 2010 r. otrzymała Federalny Krzyż Zasługi za zasługi dla stosunków niemiecko-żydowskich.

KRYSTYNA OLEKSY

Była wieloletnia wicedyrektorka Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, była dyrektorka Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holocauście, była wieloletnia prezes Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau, przewodnicząca Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, zasiada także w Radzie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Autorka wystawy "Zanim odeszli” w budynku centralnej sauny w Muzeum w Brzezince, współautorka książki pod tym tytułem. Współautorka i współorganizatorka innych wystaw muzealnych. Inicjatorka współpracy pomiędzy Muzeum Auschwitz-Birkenau i Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie, a także izraelskim Ministerstwem Edukacji w zakresie szkolenia edukatorów i przewodników, a także programów wymiany nauczycieli.

Rada fundacji

MATTHIAS BAHR

BARTOSZ BARTYZEL

DEIDRE BERGER

DANIELA CAVALLO

JANUSZ CHWIERUT

RADOSŁAW FOLGA

KARSTEN FRIEDEL

ANDREA GENEST

PIOTR HERTIG

ANDRZEJ JAKUBOWSKI

ANDRZEJ KACORZYK

TOMASZ KUNCEWICZ

INES DOBERANZKE-MILNIKEL

DOROTA NIEDZIELA

DIETMAR NIETAN

WŁODZIMIERZ PALUCH

MANUEL SARRAZIN

CHRISTA SCHIKORRA

MATTHIAS SCHRÖDER

MONIKA ŚWIĘTEK-SMREK

JAKOB STÜRMANN

FRANZ THUN

MAŁGORZATA WALIGÓRA

HELENA WISŁA

Członkowie honorowi

BARBARA DIESTEL

CHRISTOPH HEUBNER

MICHAEL STANDERA

STANISŁAW URBAŃCZYK

Powrót