Misja

/

BY PAMIĘTAĆ

Misja

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu jest instytucją edukacji pozaszkolnej powołaną przez Akcję Znaku Pokuty. Służby dla Pokoju i Miasto Oświęcim przy wsparciu byłych więźniów KL Auschwitz.

MDSM w oparciu o fakty historyczne działa na rzecz zachowania pamięci o II wojnie światowej i Holokauście.

Bazując na znaczeniu i symbolice byłego obozu koncentracyjnego i zagłady, realizuje koncepcję pedagogiczną „Auschwitz jako miejsce nauki”.

Dom Spotkań Młodzieży, położony na styku miasta Oświęcim i byłego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, jest odpowiednim miejscem, gdzie pod opieką doświadczonych pedagogów można przygotować i kolejno podsumować wizytę w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau.

 

Duży ogród, jasne sale seminaryjne, dobrze wyposażona biblioteka oraz zespół wolnostojących, lekkich, parterowych pawilonów mieszkalnych oferują szeroką przestrzeń do spotkania i refleksji.

Zróżnicowany program oferowanych warsztatów odnoszących się do historii oraz współczesnych zagadnień, zachęca odwiedzających do głębokiej refleksji nad fundamentalnymi pytaniami.

Zadaniem MDSM jest przygotowanie młodych ludzi do zaangażowanego działania przeciwko rasizmowi, antysemityzmowi i innym przejawom wykluczenia oraz wzmocnienie w nich postaw na rzecz odważnej obrony praw obywatelskich i praw człowieka, pokoju, równości i sprawiedliwości społecznej.

MDSM jest miejscem spotkań międzypokoleniowych, forum wymiany myśli, porozumienia między narodami, dialogu ponad granicami kulturowymi i społecznymi.

Powrót