Partnerzy

Partnerzy

„Inna strona świata” – słowa barona Maurice’a Goldsteina, wypowiedziane 7 grudnia 1986 r. o Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu w dniu jego otwarcia, są jednocześnie tytułem wystawy i publikacji wieńczącej 20 lat Domu Spotkań.

Nasza codzienna praca w obszarze pedagogiki pamięci, jak również realizacja ambitnych przedsięwzięć edukacyjnych i obywatelskich, nie byłaby możliwa bez współpracy z Partnerami oraz wsparcia Darczyńców – Przyjaciół naszego Domu. Tę inną stronę świata tworzymy nadal z Wami i dzięki Wam. Dlatego raz jeszcze z wdzięcznością kłaniamy się Państwu, dziękując za zaangażowanie, wrażliwość społeczną, a nade wszystko okazywane nam od lat zaufanie.

Powrót