ZESPÓŁ

DZIAŁ EDUKACYJNO-PROGRAMOWY

JUDITH HOEHNE-KRAWCZYK kierowniczka projektów Akcji Znaku Pokuty Służby dla Pokoju / zastępca kierownika działu

Studiowała nauki polityczne i socjologię w Regensburgu i Warszawie. Od 2012 roku pracuje w MDSM w Oświęcimiu. Zajmuje się obszarem „Praca przymusowa w narodowym socjalizmie” oraz koncepcyjnym i praktycznym prowadzeniem projektów polsko-niemieckich i międzynarodowych opartych na spotkaniu. Mówi po niemiecku, po angielsku oraz po polsku.

hoehne@mdsm.pl

SARA ALOE edukatorka

Studentka Politologii, specjalizacja: Stosunki Międzynarodowe na Akademii Ekonomiczno - Humanistycznej w Warszawie. Badaczka Holokaustu oraz Koordynatorka Zespołu Badawczego ds. Holokaustu w Akademickim Centrum Badań nad Holokaustem i Ludobójstwem przy AEH w Warszawie. Jej badania skupiają się na upolitycznionym obliczu sztuki holokaustu i jej roli jako narzędzia dokumentacji, oporu i radzenia sobie z otaczającą rzeczywistością. Certyfikowana przez Yad Vashem. Od 2012 roku Trenerka języka angielskiego specjalizująca się w angielskim wojskowym (STANAG 6001). Edukatorka w MDSM od 2023 roku. Posługuje się językami polskim i angielskim.

aloe@mdsm.pl

EWA GUZIAK specjalistka ds. programowych

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust na Wydziale Humanistycznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 1998 pracuje w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży jako specjalistka do spraw programów studyjnych. W MDSM zajmuje się rezerwacją i opieką nad niemieckojęzycznymi grupami studyjnym. W ramach pedagogiki miejsc pamięci od 1999 roku realizuje autorski projekt polsko-niemiecki „Historia przez sztukę”, skierowany do młodzieży z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Od 2006 jest przewodniczką grup niemieckojęzycznych w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Mówi po polsku i niemiecku.

guziak@mdsm.pl

DAVID KENNEDY specjalista ds. programowych

Absolwent University of Wisconsin-Madison (USA) w zakresie nauk politycznych, a także stosunków międzynarodowych. Od 2023 roku pracuje w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży jako specjalista ds. programowych. Jako tłumacz i korektor realizuje projekty m.in. dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz MDSM. Od 2007 roku jest edukatorem grup anglojęzycznych w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Posługuje się językiem polskim i angielskim.

kennedy@mdsm.pl, reservation@mdsm.pl

ELŻBIETA PASTERNAK edukatorka

Absolwentka germanistyki w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych w zakresie Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust na Wydziale Humanistycznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 1997 roku pracuje jako edukatorka w MDSM w Oświęcimiu. W obszarze pedagogiki miejsc pamięci i edukacji obywatelskiej realizuje warsztaty edukacyjne oraz międzynarodowe projekty skierowane głównie do młodzieży i studentów. Od 2008 roku jest przewodniczką grup niemieckojęzycznych w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Mówi po polsku i niemiecku.

pasternak@mdsm.pl

STANISŁAWA PIOTROWSKA edukatorka

Absolwentka historii na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Od ponad 20 lat angażuje się w polsko-niemieckie i międzynarodowe projekty wymiany młodzieży. W latach 2006-2014 pracowała w poczdamskim biurze Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, zajmując się m.in. projektami o tematyce historycznej oraz edukacją obywatelską. Koordynowała projekt wydawniczy PNWM „Polska-Niemcy. Wojna i pamięć”. Od 2019 roku pracuje jako edukatorka w MDSM w Oświęcimiu. Prowadzi warsztaty edukacyjne oraz międzynarodowe projekty związane z pedagogiką miejsc pamięci i edukacją obywatelską, skierowane głównie do młodzieży. Mówi po polsku i niemiecku.

piotrowska@mdsm.pl

Powrót