ZESPÓŁ

DZIAŁ EDUKACYJNO-PROGRAMOWY

JUDITH HOEHNE-KRAWCZYK kierowniczka projektów Akcji Znaku Pokuty Służby dla Pokoju / zastępca kierownika działu

Studiowała nauki polityczne i socjologię w Regensburgu i Warszawie. Od 2012 roku pracuje w MDSM w Oświęcimiu. Zajmuje się obszarem „Praca przymusowa w narodowym socjalizmie” oraz koncepcyjnym i praktycznym prowadzeniem projektów polsko-niemieckich i międzynarodowych opartych na spotkaniu. Mówi po niemiecku, po angielsku oraz po polsku.

hoehne@mdsm.pl

EWA GUZIAK specjalistka ds. programowych

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust na Wydziale Humanistycznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 1998 pracuje w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży jako specjalistka do spraw programów studyjnych. W MDSM zajmuje się rezerwacją i opieką nad niemieckojęzycznymi grupami studyjnym. W ramach pedagogiki miejsc pamięci od 1999 roku realizuje autorski projekt polsko-niemiecki „Historia przez sztukę”, skierowany do młodzieży z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Od 2006 jest przewodniczką grup niemieckojęzycznych w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Mówi po polsku i niemiecku.

guziak@mdsm.pl

BARBARA DACZYŃSKA specjalistka ds. programowych

Absolwentka filozofii KUL w Lublinie i studiów podyplomowych z grafiki komputerowej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Swoje pierwsze kroki w MDSM stawiała w 2008 roku jako praktykantka. Od 2009 roku zatrudniona jako specjalistka do spraw programowych w MDSM. W ramach swoich obowiązków zajmuje się rezerwacją, opieką nad anglojęzycznymi grupami studyjnymi oraz grupami przejazdowymi. Jest współautorką (scenariusz, reżyseria i produkcja) dwóch filmów dotyczących akcji niesienia pomocy więźniom Auschwitz przez ludność Ziemi Oświęcimskiej: „Auschwitz – w sieci dobra” oraz „Skazani za dobro”. Jest również autorką projektów graficznych publikacji wydawanych przez MDSM. Mówi w języku polskim i angielskim.

daczynska@mdsm.pl

ELŻBIETA PASTERNAK edukatorka

Absolwentka germanistyki w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych w zakresie Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust na Wydziale Humanistycznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 1997 roku pracuje jako edukatorka w MDSM w Oświęcimiu. W obszarze pedagogiki miejsc pamięci i edukacji obywatelskiej realizuje warsztaty edukacyjne oraz międzynarodowe projekty skierowane głównie do młodzieży i studentów. Od 2008 roku jest przewodniczką grup niemieckojęzycznych w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Mówi po polsku i niemiecku.

pasternak@mdsm.pl

STANISŁAWA PIOTROWSKA edukatorka

Absolwentka historii na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Od ponad 20 lat angażuje się w polsko-niemieckie i międzynarodowe projekty wymiany młodzieży. W latach 2006-2014 pracowała w poczdamskim biurze Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, zajmując się m.in. projektami o tematyce historycznej oraz edukacją obywatelską. Koordynowała projekt wydawniczy PNWM „Polska-Niemcy. Wojna i pamięć”. Od 2019 roku pracuje jako edukatorka w MDSM w Oświęcimiu. Prowadzi warsztaty edukacyjne oraz międzynarodowe projekty związane z pedagogiką miejsc pamięci i edukacją obywatelską, skierowane głównie do młodzieży. Mówi po polsku i niemiecku.

piotrowska@mdsm.pl

Powrót