ZESPÓŁ

Dział żywienia

MARIA MATUŁA kierowniczka działu

kuchnia@mdsm.pl

JOLANTA STAROŃ zastępczyni kierowniczki

kuchnia@mdsm.pl

DANUTA PUC szefowa kuchni

MAŁGORZATA BUREK kucharka

KATARZYNA CZARKOWSKA kucharka

DOROTA KOWALCZYK kucharka

BARBARA ŁYCZKOWSKA kucharka

Powrót