Konferencje

/

WYMIENIĆ MYŚLI

II Ogólnopolska Konferencja Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku

27-30.06.2011

Tematyka konferencji skupiała się wokół rozliczeń sprawców zbrodni. Uczestnicy w czasie ożywionych debat zastanawiali się również, jak edukować młodzież i dorosłych, by podobne zbrodnie się nie powtarzały.

Powrót