Konferencje

/

WYMIENIĆ MYŚLI

III Ogólnopolska Konferencja Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku

25-28.06.2012

Trzecia edycja konferencji skierowała uwagę uczestników na losy i motywy działań jednostek: sprawców, ofiar, świadków zbrodni. Przez ten pryzmat dyskutowaliśmy o tym, co powoduje, że człowiek jest zdolny do czynienia potwornego zła, a innym razem – potrafi mu się oprzeć oraz co zrobić, aby nie być obojętnym wobec zła, które nas bezpośrednio nie dotyczy.

Powrót