Konferencje

/

WYMIENIĆ MYŚLI

Odpowiedzialność biernych

W dniach 18 - 20 czerwca 2021 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyła się XII Ogólnopolska konferencja pt. „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI wieku. Odpowiedzialność biernych”.

Z czego wynika bierność milionów ludzi podczas wojen i na ile można owej bierności przypisać odpowiedzialność za poszczególne dramaty, tragedie, zbrodnie? Czy da się taką postawę usprawiedliwić ? Na ile wynika ona ze strachu, z braku wiedzy, braku empatii, ulegania propagandzie, sympatyzowania ze sprawcami? Czy bierność jest dobrą strategią przetrwania czy wręcz odwrotnie? - To główne zgadnienia, które poruszone zostały podczas wykładów i dyskusji.

Organizatorzy i Partnerzy:
Fundacja na Rzecz MDSM w Oświęcimiu,  Oświęcimski Instytut Praw Człowieka
Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau, Fundacja Róży Luksemburg
Instytut Historii UP w Krakowie, Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście UJ
Instytut Prawa i Administracji WSB w Poznaniu, Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu   

Powrót