Konferencje

/

WYMIENIĆ MYŚLI

I Ogólnopolska konferencja „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku”

28.06-1.07.2010

Celem konferencji było podjęcie dyskusji nad istotą, przebiegiem oraz skutkami zbrodni ludobójstwa we współczesnym świecie, a także refleksja  nad sposobami skutecznej edukacji prowadzącej do zapobiegania podobnym zbrodniom w przyszłości. Konferencja była skierowana do osób zajmujących się edukacją historyczną w szkołach, uczelniach wyższych oraz instytucjach badających zbrodnie ludobójstwa, a także upowszechniających wiedzę o Auschwitz i Holokauście.

Powrót