Konferencje

/

WYMIENIĆ MYŚLI

IX Ogólnopolska konferencja Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa XX wieku.

15-17.08.2018

Tematem przewodnim konferencji były pytania o skalę odpowiedzialności za zbrodnie, a także genezę i mechanizmy powstawania oraz rozprzestrzeniania się zła. Prelegenci i uczestnicy poruszali problemy badawcze rozpatrywane z perspektywy historycznej, politologicznej, socjologicznej, prawnej i psychologicznej, dotyczące m.in. psychologicznego uwarunkowania „stawania  się” sprawcą, granic między dobrem i złem w wyborach jednostek, roli przemysłu we wspieraniu zbrodniczych systemów, pomocników sprawców – różnych wymiarów kolaboracji na obszarach ogarniętych konfliktami, stosunku społeczeństwa do sprawców po ich powrocie do „normalnego życia”, różnic kulturowych w karaniu winnych zbrodni, współczesnych form oswajania zła  czy mechanizmów społecznych i politycznych wpływających na  usprawiedliwianie zbrodni.

Powrót