Konferencje

/

WYMIENIĆ MYŚLI

X Ogólnopolska Konferencja Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku

14-16.06.2019

W 2019 roku punkt ciężkości konferencji został położony na różne aspekty odwagi – tej na polu walki, ale i cywilnej.

Powrót