A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

Christoph Heubner

odchodzi z Zarządu Fundacji na Rzecz MDSM

Z dniem 1 czerwca 2022 r. rezygnację z pracy w Zarządzie Fundacji na Rzecz MDSM złożył Pan Christoph Heubner. Nie sposób patrzeć na tę datę inaczej, niż jako na zakończenie pewnej epoki w Domu Spotkań. Christoph Heubner był związany z naszą instytucją od samego jej powstania, a właściwie jeszcze dłużej: w planowaniu i negocjacjach dotyczących budowy MDSM w Oświęcimiu uczestniczył już od 1980r. Od początku istnienia Fundacji na Rzecz MDSM, czyli od roku 1995, był członkiem Zarządu, pełniąc funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Swoją pracę w Zarządzie wykonywał zawsze z troską i staraniem o dobro Domu i jego pracowników, co miało szczególne znaczenie dla MDSM zwłaszcza w ostatnich dwóch latach, naznaczonych pandemią COVID 19.

Ogromne zaangażowanie w dzieło upamiętnienia Ofiar zbrodni nazistowskich oraz polsko-niemieckiego pojednania towarzyszyło Christophowi Heubnerowi w całym dorosłym życiu. Po szkole średniej odmówił służby wojskowej, wybierając w zamian służbę pokojową w ramach Akcji Znaku Pokuty Służby dla Pokoju (AZP) w Oxfordzie w przytułku dla bezdomnych, później nadzorował pierwsze grupy Akcji w Miejscu Pamięci obozu koncentracyjnego Stutthof. Po studiach na wydziale germanistyki, historii i polityki w Marburgu i Kassel, podjął pracę w AZP. Od 1985 r. współpracuje z Międzynarodowym Komitetem Oświęcimskim – organizacją będącą jednym ze strategicznych partnerów Domu Spotkań, pełniąc funkcję wiceprezydenta wykonawczego.  

Równie ważne dla pracy MDSM jest trwające od 1990 r. zaangażowanie Ch. Heubnera w opiekę nad stażystami Volkswagen AG i uczniami polskich szkół zawodowych podczas pobytów seminaryjnych w naszym Domu oraz prac porządkowych w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau.

W uznaniu wybitnych zasług dla procesu polsko-niemieckiego pojednania i wkładu w budowanie dobrosąsiedzkich relacji, Christoph Heubner otrzymał szereg najwyższych odznaczeń w Polsce i w Niemczech, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (1998), Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (2002), Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2005), Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2014), Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec I klasy (2015), Wielki Krzyż Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (2021). Został także odznaczony Medalem Honorowym Miasta Oświęcim (2014).

Christoph Heubner jest dla Domu Spotkań ważnym parterem merytorycznym, przez 36 lat był dla pracowników szanowanym przełożonym, ale także dla wielu z nich dobrym Przyjacielem. Mamy nadzieję, że nasza współpraca, choć w nieco innej formie, będzie wciąż równie owocna i intensywna.

Powrót