A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

(Cyfrowe) oferty w międzynarodowej pedagogice pamięci

Badanie i odkrywanie historii nazistowskich prześladowań w oparciu o historyczne przedmioty i dokumenty - podsumowanie seminarium

Od 22 do 26 sierpnia gościliśmy w MDSM dwudziestoosobową grupę pedagogów miejsc pamięci, multiplikatorów i nauczycieli z Polski i Niemiec. Podczas zajęć seminaryjnych rozważaliśmy znaczenie historycznych dokumentów i efektów - osobistych przedmiotów, które należały do więźniów obozów koncentracyjnych i zagłady oraz ich rolę jako „świadków historii” w pracy pedagogicznej z młodzieżą. Przedstawione zostały innowacyjne narzędzia edukacyjne Arolsen Archives: kampania społeczna #StolenMemory, która prowadzona jest równolegle w wielu miastach w Polsce i opiera się na współpracy z wolontariuszami, których zadaniem jest prowadzenie poszukiwań rodzin byłych więźniów obozów koncentracyjnych i zagłady oraz zwrot osobistych przedmiotów ich rodzinom. „documentED” („documents“+„education“) oraz e-Guide (elektroniczny przewodnik po dokumentach) to narzędzia proponowane w ramach przygotowania i podsumowania wizyty w miejscu pamięci z wykorzystaniem dokumentów z zasobów Arolsen Archives. Poprzez oprowadzania studyjne po terenie Miejsca Pamięci, wykłady ekspertów: Jana Kapłona na temat legalnej i nielegalnej sztuki w obozie Auschwitz oraz Margit Bormann na temat zasad i strategii konserwacji obiektów historycznych w Muzeum Auschwitz objaśniony został szeroki kontekst pedagogiki pamięci w ujęciu polsko-niemieckim. Podczas tej edycji seminarium uczestnicy zapoznali się również z polsko-niemieckim podręcznikiem „Europa. Nasza historia”. Proces jego powstawania oraz możliwości zastosowania w polsko-niemieckich projektach przedstawiła Patrycja Czerwińska z Georg-Eckert-Institut - Leibnitz-Institut für internationale Schulbuchforschung Braunschweig. Mamy nadzieję, że efektem naszej współpracy będą nowe polsko-niemieckie projekty dla młodzieży zainicjowane przez absolwentki i absolwentów seminarium.

Seminarium zrealizowane we współpracy MDSM Oświęcim z Arolsen Archives, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (PNWM).

Powrót