A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

XIII Ogólnopolska Konferencja „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku.

CO WARTO, CO SIĘ OPŁACA. SPRAWIEDLIWI a KOLABORANCI (1-3 lipca 2022 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji oraz zgłaszania referatów podejmujących problem zachowań sprawiedliwych* lub kolaborantów z perspektywy historycznej, politologicznej, socjologicznej, prawnej i psychologicznej. Interesują nas zarówno jednostkowe postawy ludności cywilnej, żołnierzy i więźniów obozów koncentracyjnych, jak i zachowania grup społecznych i państw podczas II wojny światowej oraz w systemach totalitarnych XX wieku.

*pojęcie sprawiedliwych traktujemy tu szeroko i odnosimy do zachowań wszystkich pomagających prześladowanym w czasie II wojny oraz podczas ludobójstw w XX wieku.

Sugerowane obszary tematyczne referatów:

- motywacje i strategie działań sprawiedliwych
- postawy ludzi w czasie II wojny wobec pomagających
- sprawiedliwi w oczach kolaborantów

- sprawiedliwi jako element/narzędzie polityki historycznej i edukacyjnej

- polityka historyczna różnych państw wobec pamięci o kolaborantach i sprawiedliwych

- kolaboracja jako postawa służąca przetrwaniu w obozach koncentracyjnych i podczas wojen

- znaczenie działań kolaborantów dla okupanta

- nieumyślna/niezamierzona kolaboracja z nazistami
- racjonalizowanie i próby usprawiedliwienia kolaboracji

- wyparcie kolaboracji ze zbiorowej i jednostkowej pamięci
- wpływ strachu na zachowania kolaboracyjne w czasach zniewolenia
- kolaboracja a geopolityka
- osądzanie kolaborantów: prawne i społeczne

Podczas seminarium będzie można obejrzeć wystawę przygotowaną przez Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie pt. „Niektórzy byli sąsiadami: wybór, ludzkie zachowanie i Holokaust”.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.mdsm.pl  oraz www.oipc.pl

W konferencji mogą brać udział tylko OSOBY POSIADAJĄCE AKTUALNY CERTYFIKAT COVIDOWY
Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapewniamy uczestnikom noclegi i wyżywienie. 

Konferencję organizują: Fundacja na rzecz MDSM, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka we współpracy z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie (United States Holocaust Memorial Museum), Instytutem Historii i Archiwistyki UUP w Krakowie, Katedrą UNESCO ds. Edukacji o Holokauście UJ, Instytutem Prawa i Administracji WSB w Poznaniu, Instytutem Auschwitz na Rzecz Zapobiegania Zbrodniom Ludobójstwa i Masowym Aktom Okrucieństwa (The Auschwitz Institute for the Prevention of Genocide and Mass Atrocities in New York), Fundacją Róży Luksemburg, Fundacją Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau.

Powrót