A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

Materiały informacyjne na temat nauczania cyfrowego

Czy badanie narodowego socjalizmu i jego zbrodni jest możliwe także w formie online? Wraz z Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit w Berlinie-Schöneweide, Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu/Auschwitz oraz miejscami pamięci Augustaschacht i Gestapokeller e. V. w Osnabrück i okolicy, Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. rozważyła tę kwestię w ramach trzech różnych formatów warsztatowych. W trakcie tego procesu okazało się, że przekazywanie historii online jest nie tylko możliwe, ale może być także wieloaspektowe i trwałe. Wyniki tych prac zostały przedstawione w niniejszej broszurze (w języku niemieckim). Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu prezentuje w niej metodę uwidaczniania miejsc pamięci oddalonych od dużych i znanych muzeów.

Broszura powstała w związku z projektem „Historia wskazuje przyszłość”, który został sfinansowany przez Fundację Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ) oraz Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu „Jugend erinnert”.

Powrót