A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

Dom według wartości

rozmowa z Wilhelmem Sasnalem

19 kwietnia o godzinie 17.00 zapraszamy do MDSM na spotkanie z Wilhelmem Sasnalem w ramach cyklu "Dom według wartości". Rozmowę z artystą poprowadzi Joanna Klęczar-Déodat.

Z Wilhelmem Sasnalem porozmawiamy m.in. o jego twórczości artystycznej, odniesieniach do Holokaustu, pamięci, sztuce zaangażowanej społecznie.

Projekt organizowany jest we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Powrót