A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

Dom według wartości

spotkanie z Wilhelmem Sasnalem

19 kwietnia, w 81. rocznicę powstania w getcie warszawskim, w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyła się rozmowa z Wilhelmem Sasnalem.

Podczas spotkania z cyklu "Dom według wartości", Joanna Klęczar-Déodat i Wilhelm Sasnal rozmawiali o sztuce zaangażowanej społecznie, twórczości artystycznej Wilhelma Sasnala oraz artystycznych odniesieniach do Holokaustu i pamięci.

Projekt realizowany był we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Fot. Krzysztof Janik

Powrót