A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

Drogi Wolności

Polsko-niemieckie spotkanie online

Tegoroczne „Drogi Wolności” odbyły się 18 lipca 2020 r. w typowym dla aktualnej sytuacji formacie online. Wspólny projekt MDSM w Oświęcimiu i Fundacji „Krzyżowa”został zrealizowany przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W kilkugodzinnym spotkaniu online wzięło udział około 25 osób z Polski i Niemiec – byli to uczestnicy poprzednich edycji projektu, a także nauczyciele, wolontariusze, osoby pracujące w organizacjach polsko-niemieckich.

Rozmawialiśmy o stosunkach polsko-niemieckich dziś, również w kontekście regionalnym i współpracy transgranicznej, szkole w Polsce i Niemczech w czasie pandemii oraz zdrowiu psychicznym i reakcjach na restrykcje, wprowadzone przez rządy polski i niemiecki w związku z pandemią koronawirusa.

Cieszymy się, że udało nam się to spotkanie zrealizować. Od uczestników wiemy, że dla niektórych była to pierwsza szansa na zetknięcie się z naszymi instytucjami. Dostrzegali oni ograniczenia takiego formatu, ale także możliwości – pojawiły się nawet pomysły, żeby organizować podobne spotkania częściej, skupiając się na wybranym temacie, żeby stworzyć platformę wymiany polsko-niemieckiej online. Dziękujemy za te pomysły i obserwacje, czekamy na kolejne spotkania, miejmy nadzieję również osobiste, w Krzyżowej i Oświęcimiu.

Powrót