A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

ENTANGLED HISTORY SEMINARIUM DLA MULTIPLIKATORÓW

HISTORIA POWIĄZANA JAKO PERSPEKTYWA DLA EDUKACJI POZAFORMALNEJ

 

W dniach 11-18 października, grupa edukatorów z Polski, Grecji i Niemiec, wzięła udział w szkoleniu „Entangled History as a perspective for non-formal education”. Pierwsza część szkolenia odbyła się w MDSM Fundacji "Krzyżowa", druga w MDSM w Oświęcimiu.

Podczas spotkania pracowaliśmy metodami z obszaru edukacji o Holokauście, które opierają się na koncepcji „entangled history” (historia powiązana). Temat Holokaustu był rozpatrywany z rożnych perspektyw, które pozwoliły wyciągnąć wnioski na temat obecnych dyskryminacji w naszych społeczeństwach.

Wszyscy uczestnicy i uczestniczki podkreślali wielkie emocje, jakie towarzyszyły im podczas wizyty w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Większość z nich jest aktywna na polu obywatelskim i społecznym, a niektórzy planują już własne projekty i wizyty w Miejscu Pamięci z młodzieżą. Dlatego podczas szkolenia mieli możliwość poznania metody pracy z młodymi ludźmi w tematyce edukacji o Holokauście praktykowane w MDSM w Oświęcimiu.

 

Szkolenie było współfinansowane przez program Erasmus+ Unii Europejskiej i Rotary International.

Powrót