A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

Entangled history

W dniach 6-14.04.2022 r. odbyło się seminarium Entangled History, w którym udział wzięła młodzież z Grecji, Polski i Niemiec. Seminarium rozpoczęło się w Krzyżowej i było kontynuowane w MDSM-ie w Oświęcimiu, następna część planowana jest w Grecji w październiku br.

Podczas spotkania grupa pracowała metodami z obszaru edukacji o Holokauście, które opierają się na koncepcji „entangled history” (historia powiązana). Temat Holokaustu był rozpatrywany z rożnych perspektyw, w powiązaniu ze zjawiskiem obecnych form dyskryminacji w naszych społeczeństwach. Cele projektu związane były z promocją tolerancji, zachęceniem uczestników do krytycznego myślenia, jak również zwiększenia ich świadomości na temat różnorodności i dyskryminacji.

Podczas warsztatami poznaliśmy się z ważnymi datami dot. Drugą Wojną Światowy oraz Holocaustu w Polsce, w Niemczech i w Grecji oraz historiami dzieci i młodzieży w czasie Holokaustu. W Oświęcimiu młodzieży poznali historię Auschwitz przez wizytę w miejscu pamięci oraz spotkanie z świadkiem historii.  Wszyscy uczestnicy i uczestniczki podkreślali wielkie emocje, jakie towarzyszyły im podczas spotkanie z byłą więźniarką Zdzisławą Włodarczyk oraz podczas wizyty w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Ważnym aspektem spotkania były warsztaty "Wykluczenie i dyskryminacja dzisiaj. Cyfrowa odwaga i mowa nienawiści w mediach społecznościowych", ponieważ uczestnicy poznali strategie walki z dyskryminacją.

Seminarium odbyło się przy wsparciu finansowym Erasmus+.

Powrót