A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

Historia zaczyna się w rodzinie - dialog pokoleń

Polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium online

28 września 2020 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu rozpoczęła się trzecia edycja projektu Historia zaczyna się w rodzinie - dialog pokoleń - tym razem z uwagi na pandemię Covid-19 w formacie online. Razem z partnerami: Fundacją Dolnosaksońskich Miejsc Pamięci/Miejsce Pamięci Bergen-Belsen/Niemcy oraz Międzynarodową Organizacją Pozarządową Foundation for Freedom/Ukraina zaplanowaliśmy 10 sesji online, które zakończą się początkiem grudnia. Podczas pracy seminaryjnej towarzyszyć nam będzie pytanie:jaką rolę odgrywają historie rodzinne w budowaniu narodowej i transnarodowej kultury pamięci? W centrum naszej uwagi znajdzie się okres drugiej wojny światowej, Holokaustu, narodowego socjalizmu i stalinizmu oraz wczesne lata powojenne. Postaramy się przybliżyć w przestrzeni wirtualnej Miejsce Pamięci Bergen-Belsen, miejsca historyczne we Lwowie i Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Praca z różnorodnymi źródłami, rozmowy ze świadkami historii, zajęcia praktyczne z zakresu przygotowania, prowadzenia i opracowania wywiadów ze świadkami historii oraz członkami własnych rodzin umożliwią grupie seminaryjnej spojrzenie na wydarzenia historyczne z perspektywy transnarodowej oraz otwarcie „dialogu” na temat podobieństw, różnic oraz konfliktów w tym obszarze.

Podczas spotkania zapoznawczego i przygotowawczego w MDSM grupa polska opracowała sesję online Auschwitz i Oświęcim - historia i teraźniejszość - pamięć rodzinna. Odwiedziliśmy wspólnie Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau, wybraliśmy ważne miejsca i historie, którymi podzielimy się z rówieśnikami z Ukrainy i Niemiec. W Muzeum Żydowskim oraz Stowarzyszeniu Romów w Polsce przeprowadziliśmy kwerendy i wywiady na temat historii żydowskich i romskich rodzin z Oświęcimia oraz procesu kształtowania się pamięci o drugiej wojnie światowej i Holokauście od wczesnych lat powojennych do dziś.

Zapraszamy do śledzenia naszej wspólnie tworzonej strony internetowej projektu www.dialogue-of-generations.org, która umożliwia nam dzielenie się na bieżąco refleksjami, odczuciami, obserwacjami oraz prezentację materiału ukazującego własne historie rodzinne w oparciu o wybrane fotografie, nagrania audio i wideo oraz wywiady przeprowadzone z bliskimi.

Koordynacja projektu w MDSM Oświęcim: Elżbieta Pasternak, pasternak@mdsm.pl

Projekt finansowany jest ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) w ramach programu grantowego „Zachować Pamięć”.

 

Powrót