A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

MIĘDZYNARODOWE BIENNALE PLAKATU

PREZENTACJA W CIESZYNIE

Od 10 listopada do 5 grudnia 2021 r. w Galerii Uniwersyteckiej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie można oglądać wystawę Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego "Twórczo dla praw człowieka". Ekspozycja odbiega nieco od wcześniejszych prezentacji biennale, ponieważ pokazuje wybór plakatów z wszystkich ośmiu dotychczasowych edycji że szczególnym uwzględnieniem dzieł nagrodzonych i wyróżnionych oraz prac artystów wywodzących się z cieszyńskiego wydziału.

Wernisaż, podczas którego znakomicie o sztuce plakatu opowiadała dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, dr Maria Anna Potocka oraz przewodniczący Jury prof. Władysław Pluta, zgromadził liczną publiczność, głównie wykładowców i studentów uczelni.

Serdecznie dziękujemy władzom wydziału artystycznego UŚ w Cieszynie na czele z dr. hab. Łukaszem Klisiem, dyrektorem Instytutu Sztuk Plastycznych, za możliwość prezentacji wystawy, a także partnerowi projektu, Fundacji im. Róży Luksemburg za stałe wspieranie promocji sztuki plakatu, a także firmie RE-Bau, która wsparła finansowo cieszyńską prezentację. 

Powrót