A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

Migracja i uchodźstwo w Europie oraz Polsce w XX wieku i dziś

warsztaty on-line dla młodzieży ze szkół średnich z Polski

Warsztaty mają na celu ułatwienie młodzieży zrozumienie aktualnych debat publicznych dotyczących migracji i uchodźstwa.  Uczestnicy zgłębią temat zarówno w kontekście historycznym jak i współczesnym. Poznają indywidualne losy ludzi, dowiedzą się jak krytycznie analizować treści przekazywane przez media oraz spotkają się z syryjską artystką i aktywistką praw człowieka Dimą Nachawi.  Młodzież będzie także poszukiwała odpowiedzi na pytanie, jak migracja i uchodźstwo wpływają na nasze codzienne życie.

UCZESTNICY: uczniowie szkół średnich w wieku 17-19 lat / grupy 15-18 osobowe

TERMIN: maj-czerwiec 2021 / dokładny termin zostanie ustalony każdorazowo z opiekunem zgłaszającym grupę

RAMY CZASOWE: trzy warsztaty, każde spotkanie trwa 90 min.  

PROWADZENIE: dr Aleksandra Kubica – badaczka, koordynatorka projektów i edukatorka zajmującą się tematem migracji i uchodźców, edukacją historyczną oraz historią mówioną w Polsce i Wielkiej Brytanii

KOORDYNACJA i ZGŁOSZENIA: Stanisława Piotrowska – edukatorka w MDSM w Oświęcimiu

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, na które czekamy do 12 maja 2021 pod adresem piotrowska@mdsm.pl

ORGANIZATORZY

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcim we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

 

Autorką użytej ilustracji  jest Dima Nachawi

Powrót