A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

Migracje i uchodźstwo w Europie oraz Polsce. XX wiek i dziś

Warsztaty on-line dla młodzieży

W listopadzie 2020 Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży i Fundacja Konrada Adenauera przeprowadziły dwa pilotażowe cykle warsztatowe „Migracje i uchodźstwo w Europie oraz Polsce. XX wiek i dziś”. W zajęciach prowadzonych on-line wzięło udział prawie 30 młodych ludzi ze szkół średnich w Oświęcimiu, Kętach, Szczecinie i Wronkach.

Podczas cyklu trzech warsztatów, uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat migracji i uchodźstwa. Dowiedzieli się, dokąd migrowali Polacy w XX wieku i poznali historie kilku polskich emigrantów. Uczniowie, w ramach zadania pomiędzy spotkaniami, przeprowadzili wywiady z krewnymi lub znajomymi, którzy wyjechali z Polski.

Uczestnicy zajmowali się prawami człowieka związanymi z migracjami i uchodźstwem, rozważali obecny globalny kryzys migracyjny oraz jego wpływ na sytuację migrantów i uchodźców w Europie. Poznali bliżej sytuację w Syrii, kraju, z którego liczba osób uciekających jest największa. Ponad sześć i pół miliona mieszkańców tego kraju było w ostatnich latach zmuszonych opuścić swoje domy. Jedna z nich - Dima Nachawi   brała udział w spotkaniu. Dima, która obecnie mieszka w Libanie opowiadała o swojej pracy jako artystka i działaczka na rzecz praw człowieka. Przykłady jej prac można znaleźć tutaj.

Uczestnicy oraz ich nauczyciele, docenili szansę poszerzenia swojej wiedzy na temat, który dla nich także jest ciekawy, aktualny i ważny. Młodzież cieszyła się również z możliwości dyskusji o migracji ze swoimi rówieśnikami, szczególnie podczas pracy w grupach i z członkami rodzin oraz znajomymi w ramach wykonywania zadania domowego. Młodzi ludzie byli pod dużym wrażeniem spotkania z Dimą Nachawi. Podsumowując warsztaty, wielu z nich podkreślało, że takie bezpośrednie spotkania, nawet jeżeli odbywają się on-line, dają niezwykle cenną możliwość poznania perspektyw konkretnych osób biorących udział w wydarzeniach, o których zwykle dowiadujemy się tylko z mediów.

Kolejne warsztaty planujemy w 2021, wkrótce opublikujemy więcej informacji na ten temat na naszej stronie.

 

Prowadzenie i koordynacja

Dr Aleksandra Kubica - badaczka i edukatorka zajmującą się tematem migracji i uchodźców, edukacją historyczną i historią mówioną w Polsce i Wielkiej Brytanii, wspierana przez Stanisławę Piotrowską.

Powrót