A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

Odszedł Adam Zagajewski

Odszedł Adam Zagajewski, jeden z największych współczesnych poetów, mentor i wyrocznia dla wielu, którzy doceniają wagę słowa poetyckiego. Odszedł w Międzynarodowym Dniu Poezji - to daje do myślenia.

W ostatnich latach otoczył życzliwością Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu i pracujących tu ludzi, co bardzo sobie cenimy. Rozumiał naszą pracę, podkreślał wartość naszych zmagań z pamięcią. Mimo, iż gościł u nas tylko trzykrotnie, mieliśmy wrażenie, że dobrze się tu czuł.

 1 stycznia 2019 r. wraz z Włodkiem Pawlikiem podarował nam niezapomniany koncert noworoczny, podczas którego w niezwykły sposób czytał swoje wiersze. W ubiegłym roku, w środku pandemii, pojawił się w naszym „Oknie słowa”, krzepiąc nas swoją mądrością i odczytaniem znaczenia tego miejsca.

Będzie Go nam bardzo brakować.

 

OKNO SŁOWA MDSM - ADAM ZAGAJEWSKI

JAZZOŚ 2019 

 

Adam Zagajewski

Pamięć

Umar­łym przy­no­si­my
zno­szo­ne rze­czy
Mó­wi­my do nich sło­wa­mi
w któ­rych bra­ku­je li­ter
Na gro­bach sa­dzi­my kwia­ty
ale ro­bi­my to zbyt zręcz­nie
jak­by­śmy się cheł­pi­li
na­szym do­brym zdro­wiem
Wra­ca­jąc my­śli­my
naj­le­piej by­ło­by
po­sy­łać umar­łym pacz­ki

Komunikat 1972

 

Powrót