A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

Oświadczenie MDSM w Oświęcimiu w sprawie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu z zaniepokojeniem i troską obserwuje napiętą sytuację na granicy polsko-białoruskiej, związaną z przebywającymi tam imigrantami. Niezależnie od skomplikowanych okoliczności prawnych  i niejednoznacznego statusu tych osób, wyrażamy solidarność z nimi i apelujemy do władz RP o podjęcie wszelkich działań w celu humanitarnego rozwiązania zaistniałej sytuacji. To, że reżim Aleksandra Łukaszenki od lat nie respektuje podstawowych praw człowieka, a na polskich władzach spoczywa odpowiedzialność za nienaruszalność granic i bezpieczeństwo Polaków, nie zwalnia od moralnej odpowiedzialności za los osób, które w Polsce szukają schronienia.

Powrót